ETİK KOMİSYONU

Başkan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Üye Teftiş Kurulu Başkanı
Üye I. Hukuk Müşaviri
Üye Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanı
Üye İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı

 

ETİK MEVZUATI

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik
ETKB MERKEZ TEŞKİLATI İLE BAĞLI, İLGİLİ VE İLİŞKİLİ KURULUŞLARI PERSONELİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ YÖNERGESİ

KURUL GENELGELERİ / İLKE KARARLARI

2015/2 ; HEDİYE ALMA YASAĞI
2007/1 ; HEDİYE ALMA YASAĞI
2008/1 ; KAMU KONUTLARININ TAHSİS İŞLEMLERİ
2008/2 ; 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

 

ETİK KOMİSYON KARARLARI

06.01.2020 TARİH 2020/05 SAYILI KARAR
26.12.2018 TARİH 2018/04 SAYILI KARAR
19.01.2018 TARİH 2018/03 SAYILI KARAR
20.01.2017 TARİH 2017/02 SAYILI KARAR
06.01.2016 TARİH 2016/01 SAYILI KARAR
04.12.2014 TARİH 2014/01 SAYILI KARAR
27.12.2012 TARİH 2012/01 SAYILI KARAR
28.12.2011 TARİH 2011/02 SAYILI KARAR
11.10.2011 Tarih 2011/01 SayIlI Karar
07.12.2010 Tarih 2010/01 SayIlI Karar
30.12.2008 Tarih 2008/01 SayIlI Karar

 

ETİK KOMİSYON FAALİYET RAPORLARI

2019 YILI Faaliyet Raporu
2018 YILI Faaliyet Raporu
2017 YILI Faaliyet Raporu
2016 YILI Faaliyet Raporu
2015 YILI Faaliyet Raporu
2014 YILI Faaliyet Raporu
2013 YILI Faaliyet Raporu
2012 YILI Faaliyet Raporu
2011 YILI Faaliyet Raporu
2010 YILI Faaliyet Raporu
2008 YILI Faaliyet Raporu

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU