Duyurular

Dünya Bankası Tarafından Türkiye’de Finanse Edilen Yenilenebilir Enerji Entegrasyon (YEE) Projesi Ek Finansman için Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçeve Dokümanı

Dünya Bankası Tarafından Türkiye’de Finanse Edilen Yenilenebilir Enerji Entegrasyon (YEE) Projesi Ek Finansman için Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçeve Dokümanı'nın Türkçe ve İngilizce versiyonuna aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Dünya Bankası Tarafından Türkiye’de Finanse Edilen Yenilenebilir Enerji Entegrasyon (YEE) Projesi Ek Finansman için Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçeve Dokümanı
Environmental and Social Management Framework Document for the Additional Finance for the Renewable Energy Integration Project (REIP) Supported by the World Bank in Turkey

 

DİĞER DUYURULAR