Duyurular

2020 Yılı Kapasite Mekanizması Başvurularının Değerlendirilmesi Hakkında Duyuru

20.01.2018 tarih ve 30307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği kapsamında üretim tesisi lisansı sahibi tüzel kişiler 2020 yılı Kapasite Mekanizmasına katılabilmek için 15.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar Teşekkülümüze başvurularını yapmışlardır.

Teşekkülümüze yapılan başvurular Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda incelenmiş olup;

2020 yılında Kapasite Mekanizmasından yararlanabilecek olan santrallerin listesi Ek-1’de yer almaktadır.

EK-1 2020 Yılı Kapasite Mekanizması Başvuruları Kabul Edilen Santraller

 

DİĞER DUYURULAR