Duyurular

2020 Yılı Kapasite Mekanizması Başvuru Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru

7 Kasım 2019 tarih ve 30941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında EÜAŞ’a ait mobil treyler santraller ile doğal gaz yakıtlı santraller 2020 yılı Kapasite Mekanizmasından yararlanmak amacıyla 15/12/2019 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Söz konusu tarihin hafta sonuna denk gelmesinden dolayı başvuruların 13/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda doğalgaz yakıtlı santraller için 2020 yılı Kapasite Mekanizması başvuru formu Ek-1 ile EÜAŞ’a ait mobil treyler santraller için 2020 yılı Kapasite Mekanizması başvuru formu Ek-2 duyuru ekinde yer almakta olup başvuru formlarının ve eklerinin hazırlanarak resmi yazı ile Yük Tevzi Dairesi Başkanlığına başvurular yapılmalıdır.

Ek-1 Doğalgaz yakıtlı santraller için 2020 Kapasite Mekanizmasi Basvuru Formu 
Ek-2 EÜAŞ'a ait Mobil Treyler santraller için 2020 Kapasite Mekanizmasi Basvuru Formu  

 

DİĞER DUYURULAR