Entegre Yönetim Politikası

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

Politikamız

"Enerjinin Gücü" sloganıyla elektrik iletimi hizmetini gerçekleştiren bir kuruluş olarak, çalışanların sağlık ve güvenliğini koruma, sürdürülebilir kalkınma ve çevreye duyarlı olma bilinci ile;


• Faaliyetlerimizde arz güvenliği ve sürekliliğini sağlayarak müşterilerimize ekonomik ve kaliteli hizmet sunmayı, 


• Kalite, Çevre, Müşteri Memnuniyeti, Bilgi Güvenliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, yasal ve diğer gerekliliklere uymayı, 


• Entegre Yönetim Sistemi bilincini kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi ve ilişkili olduğu tüm paydaşların bu kültüre katılımını sağlamayı, 


• Güçlü bir yönetim sisteminin uygulanabilmesine yönelik iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini, süreç bazlı ve risk odaklı düşünme ve hedeflerle yönetimi teşvik etmeyi, 
• Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak iş kazalarını ve sağlığın bozulmasını önlemeyi, tehlikeleri ortadan kaldırarak risk ve fırsatları yönetmeyi, teknolojik ilerlemeler doğrultusunda projeler üretmeyi ve uygulamayı,


• Yaşam döngüsü anlayışını gözeterek; enerji ve doğal kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmayı, faaliyetlerimizin çevre boyutu ve etkilerini kontrol altına alarak kirliliği kaynağında azaltmayı, geri dönüşebilen çevreci ürünleri kullanmayı, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamayı,


• Teşekkülümüzün ve paydaşlarımızın tüm bilgi varlıklarını etkin yönetmeyi, gizliliğini ve bütünlüğünü korumayı, yetkiler dahilinde erişilebilirliğini sağlamayı, bilgi güvenliği olaylarına etkin müdahale etmeyi ve olayların tekrarını önlemeyi, çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalık ve yetkinliklerini artırarak bilgi güvenliği kültürünü içselleştirmeyi,


• Müşteri ve çalışanların memnuniyetini arttırmayı, çalışanlara ve çalışan temsilcilerine danışmayı ve çalışanların katılımını sağlamayı,


• Gelen şikayet ve talepleri objektif şeffaf bir şekilde ele alarak değerlendirmeyi, 


taahhüt eder ve tüm TEİAŞ ailesi olarak el birliğiyle çalışırız.

ORHAN KALDIRIM           
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür