Regulations (In Turkish)

 

 

TEİAŞ’nin 4734 Sayılı K.İ.Kanununun 3-g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek Madde (Yönetim Kurulumuz 20-347 sayılı kararı ile yapılan değişiklik)
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ekleri
Yük Tevzi İşletme Usulleri ve Arıza Halleri Yönergesi
Acil Durum Önlemleri Prosedürü
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROSEDÜRLERİ
Çalışma Koordinasyonu Prosedürü - (PR-03)
Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı ile İlgili Prosedür - (PR-09)
Kontrol Listelerinin Hazırlanmasına Yönelik Prosedür (PR-11)
Yüksekte Çalışma Prosedürü - (PR-18)
İş Güvenliği Denetimleri Prosedürü - (PR-19)