PROCEDURES IN CASE OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS(in Turkish)

  1. SGK’ya 3 iş günü içinde (6331 sayılı İSG kanunu madde-14)(5510 sayılı SGK kanunu madde-13) (SGK web sayfasından elektronik ortamda bildirilir)
  2. Jandarma veya polise hemen (5510 sayılı Kanun : Ağır yaralanma ve ölüm halinde)
  3. İlgili Daire Başkanlığına (Bilgi ve gerekli işlemler için)
  4. Eğitim ve İş Güvenliği Müdürlüğüne (İstatistik ve Eğitim amaçlı)

TEİAŞ İş Kazası bildirim formu ile bildirilmesi gerekmektedir.