News

ENTSO-E ile TEİAŞ Arasında Toplantı Gerçekleştirildi

Gözlemci üyesi olduğumuz Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Birliği (ENTSO-E) ile 28 Ağustos 2019 tarihinde Teşekkülümüz ev sahipliğinde bir toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıya ENTSO-E Başkanı Herve LAFFAYE, İşletme Direktörü Sonya TWOHIG ve Genel Müdürümüz Orhan KALDIRIM, Genel Müdür Yardımcısı M. Nuri ASLAN, Planlama ve Yatırım Yönetimi Dairesi Başkanı Serhat METİN ve Dış İlişkiler Müdürü H. Mehmet KARA katılım sağlamışlardır.

Toplantıda Türkiye’nin uluslararası enterkonneksiyonlarına ilişkin mevcut durumu ve planlanan yeni enterkonneksiyonların durumu, TEİAŞ ile ENTSO-E arasındaki mevcut Uzun Dönem Anlaşma (LTA)’nın yenilenmesine ilişkin gelinen aşama ve TEİAŞ’ın ENTSO-E gözlemci üyelik statüsünün geleceğine ilişkin konular görüşülmüştür.

4589

2

RELATED NEWS