Announcements

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Kapsamında Kapasite Tahsis Tablosu - Aralık 2018

RELATED ANNOUNCEMENTS