HAKKIMIZDA

Orta Karadeniz Şebeke İşletme Grup Müdürlüğü ve Şebeke Tesis 6. Grup Müdürlüğünün; Taşra Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması çalışmaları kapsamında Yönetim Kurulumuzun 09.04.2003 Tarih ve 14-106 Sayılı kararı ile birleştirilmesi sonucu 04.08.2003 tarihinden itibaren TEİAŞ 10.  İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü olarak faaliyetine başlamıştır.

Ana Statümüzün 11. maddesine istinaden, Teşekkülümüz taşra teşkilatında doğrudan Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet yürüten 22 adet İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün isminin Bölge Müdürlüğü olarak değiştirilmesiyle halen TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü - SAMSUN olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölge Müdürlüğümüz;

  1. Samsun – Amasya – Ordu – Sinop (Kısmi) – Çorum (Kısmi) – Tokat illerinde faaliyet göstermektedir.
  2. 380 ve 154 kV. Enerji İletim Hatlarının ve Trafo Merkezlerinin (Enterkonnekte Sistemin) işletme ve bakım hizmetlerini yürütmektedir.
  3. Yatırım Programına alınan yeni iletim tesislerinin tesisleşme (Planlama, Etüt, Kamulaştırma, Kontrollük) sürecinden sorumludur.
  4. Bölge Müdürlüğümüz tarafından 380 kV. gerilim seviyesinde 4 adet, 154 kV. gerilim seviyesinde ise 27 adet trafo merkezinin işletme ve bakımı yapılmaktadır. 380 kV. Trafo Merkezlerinde toplam 6 adet Ototrafo bulunmakta olup toplam kurulu gücü 2050 MVA.’dır. 154 kV. Trafo Merkezlerinde toplam 60 adet Güç Trafosu işletmede olup, toplam kurulu gücü 22455 MVA.’dır. İletim hatlarımız 380 ve 154 kV seviyelerinde bulunmakta olup; 1398,83 km uzunluğunda 380 kV.’luk ve 2229,386 km. uzunluğunda 154 kV’luk E.İ. Hattı mevcuttur.
  5. Bunun dışında  Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda 380 kV. gerilim seviyesinde 4 Adet ve 154 kV. gerilim seviyesinde 23 Adet EÜAŞ ve özel santral şaltı bulunmaktadır. (Hidroelektrik, Doğalgaz ve RES kaynaklı)

resim