2015  YILI İŞLETME FAALİYETLERİ RAPORU

a) Önsöz
b) Tertiplenmiş Yük Eğrisi
c) Günlük Yük Eğrileri
d) Ani ,Maksimum, Minimum ve Kış Tüketim Günlerinin Yük Eğrileri
e)  Türkiye Elektrik Sistemi Ani Puantının ve Tüketiminin Maksimum Olduğu Günde   Üretim-Tüketimin Bölgesel Dağılımı
f) Türkiye Elektrik Sistemi Tüketiminin Minimum Olduğu Günde Üretim-Tüketimin Bölgesel Dağılımı
gÜretim-Tüketimin Kuruluşlara ve Kaynaklara Dağılımı
h)Hidrolik Santralların Su Durumları