Web Sayfamıza Hoş Geldiniz.

Trafo ve Canlı Bakım Ekiplerinin Çalışmaları

Misyonumuz

Elektriğin kaliteli, sürekli, güvenilir, çevreye duyarlı, ekonomik ve elektrik piyasasına uygun olarak iletimini sağlayacak güçlü bir iletim sisteminin planlanması, tesis edilmesi, her türlü coğrafya ve iklim koşulu altında bakımı ve işletilmesi.

Vizyonumuz

Bölgesinde güçlü bir elektrik enerjisi koridoru oluşturan, Avrupa elektrik piyasalarına entegrasyonu sağlamış, bağımsız, güçlü ve alanında yönlendirici bir kuruluş olmak.

Temel Değerler ve İlkeler

 • -İletim şebekesine erişimde ayrım gözetmemek,

 • -Aidiyet ve ekip ruhu

 • -Bilgi, tecrübe ve yetki paylaşımı

 • -Çalışan memnuniyeti

 • -Çevre bilinci

 • -Dinamizm

 • -Etkinlik ve verimlilik

 • -Güvenilirlik

 • -İşbirliği-katılımcılık

 • -Kurumsallaşma

 • -Liyakat

 • -Sorumluluk ve hesap verebilirlik

 • -Sürekli gelişim-değişim

 • -Şeffaflık

 • -Teknik kriterlere uygunluk

 • -Ülke kalkınmasına katkı

 • -Var olan değerleri koruma ve geliştirme

 • -Yenilikçilik (inovasyon)

Faydalı Linkler