Tahakkuk - Sıkça Sorulan Sorular

1- Asgari geçim indiriminden hangi çocuklar yararlanır?

Mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları yararlanır.


2- Eşlerden her ikisi de ücretli olarak çalışması halinde, asgari geçim indirimi uygulamasında çocukları hangi eş bildirecektir?

Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de çalışan olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.

3- Çalışan eşlerden birinin ücretsiz izine ayrılması halinde çalışan eş ücretsiz izne ayrılan eşi için asgari geçim indiriminden yararlanılabilir mi?

Ücret geliri elde eden eşin yeni bir aile bildirimi düzenleyerek ücretsiz izine ayrılan eşini işverenine bildirmesi durumunda, eşinin ücretsiz izinli bulunduğu süre kadar çalışmayan eş için öngörülen %10 oranında asgari geçim indiriminden yararlanması mümkündür.


4- Aile yardımı ve çocuk yardımı ödeneğinden kimler yararlanır?

Memur-Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personelin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan nikahlı eşi ile bakmakla yükümlü bulunduğu çocukların her biri yararlanır. Personelin çalışan eşinin ücretsiz izine ayrılması halinde, ücretsiz izinli olduğu sürelere karşılık aile yardımı yapılır.


5- Aile yardımı ve çocuk yardımı ödeneği hakkı ne şekilde kaybedilir?

Memura, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkı, eşinin çalışmaya başlaması, boşanma veya eşinin ölümü halinde son bulur. Çocuk için ödenen çocuk yardımı hakkı ise çocuğun ölümü, evlenmesi ve gelir getiren bir işte çalışmaya başlaması veya erkek çocuğun 25 yaşını doldurması halinde son bulur. Bekar kız çocuğu için yaş sınırı yoktur.


6- Aile durumu beyanı ne zaman yenilenir?

Evlenme ve boşanma durumunda, çalışmayan eşin işe başlaması veya eşin ölümü halinde Çocukların evlenmesi, ölümü, işe başlaması halinde. 18 yaşını doldurmuş çocukların öğrenciliğinin sona ermesi ya da tekrar öğrenciliğinin başlaması halinde 1 ay içerisinde bu durumun beyan ile bildirilmesi gerekmektedir.