Sosyal Güvenlik

Teşekkülümüzde  İş Kanununa göre çalışan işçi ve kapsam dışı personel 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi “4/a” kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan memur personel ile 399 sayılı KHK göre istihdam edilen personel de “4/c” kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.