Başkanlığımız Personelinin Statülerine Göre Dağılımı (Aralık 2016 Sonu İtibarı İledir)
 İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Memur
 Sözleşmeli
 Daimi İşçi
 Toplam
14
94
24
132
Teknik Personel 6 20 13 39
İdari Personel 8 74 11 93
Teknik Personel Oranı % 42,86 % 21,28 % 54,17 % 29,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkanlık Personelin Üniteye Göre Teknik - İdari Dağılımı

 

Üniteler

Memur

Sözleşmeli İşçi Genel Toplam
Teknik İdari Toplam Teknik İdari Toplam Teknik İdari Toplam
İnsan Kaynakları Dai.Bşk. 4 7 11 4 53 57 2 9 11 79
Soma Elkt. Tek. Geliş. ve Eğt. Tes. İşl. Müd. 2 1 3 16 21 37 11 2 13 53
Toplam 6 8 14 20 74 94 13 11 24 132