Başkanlığımız Personelinin Statülerine Göre Dağılımı (Mart 2017 Sonu İtibarı İledir)
 İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Memur
 Sözleşmeli
 Daimi İşçi
 Toplam
13
91
24
128
Teknik Personel 6 20 13 39
İdari Personel 7 71 11 89
Teknik Personel Oranı % 46,15 % 21,98 % 54,17 % 30,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkanlık Personelin Üniteye Göre Teknik - İdari Dağılımı

 

Üniteler

Memur

Sözleşmeli İşçi Genel Toplam
Teknik İdari Toplam Teknik İdari Toplam Teknik İdari Toplam
İnsan Kaynakları Dai.Bşk. 4 6 10 4 51 55 2 9 11 76
Soma Elkt. Tek. Geliş. ve Eğt. Tes. İşl. Müd. 2 1 3 16 20 36 11 2 13 52
Toplam 6 7 13 20 71 91 13 11 24 128