Başkanlığımız Personelinin Statülerine Göre Dağılımı (Nisan 2017 Sonu İtibarı İledir)
 İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Memur
 Sözleşmeli
 Daimi İşçi
 Toplam
8
50
10
68
Teknik Personel 2 1 1 4
İdari Personel 6 49 9 64
Teknik Personel Oranı % 25,00 % 2,00 % 10,00 % 5,88