TEİAŞ Personel Yapısı

Teşkilat yapımızdaki değişiklikler, Ana Statümüzün 11.maddesinin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen  hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Şirketimizde esas itibariyle hizmetler, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3.maddesi gereğince Memurlar, Sözleşmeli Personel ve İşçiler tarafından yürütülmekte olup;  

Merkez teşkilatında 31.12.2016 tarihi itibariyle; I ve III sayılı cetvele tabi 138, II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel pozisyonunda 731  ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi 98 personel olmak üzere 967,

Taşra teşkilatında 31.12.2016 tarihi itibariyle; I ve III sayılı cetvele tabi 200, II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel pozisyonunda 3.552 ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi 3.209 personel olmak üzere 6.961,  

toplam 7.928 personel görev yapmaktadır.

Ayrıca, hizmet alımı yoluyla 7.625 personel çalıştırılmaktadır.