TEİAŞ Personel Yapısı

Teşkilat yapımızdaki değişiklikler, Ana Statümüzün 11.maddesinin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen  hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Şirketimizde esas itibariyle hizmetler, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3.maddesi gereğince Memurlar, Sözleşmeli Personel ve İşçiler tarafından yürütülmekte olup;  

Merkez teşkilatında 31.01.2017 tarihi itibariyle; I ve III sayılı cetvele tabi 134, II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel pozisyonunda 727 ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi 96 personel olmak üzere 957,

Taşra teşkilatında 31.01.2017 tarihi itibariyle; I ve III sayılı cetvele tabi 197, II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel pozisyonunda 3.550 ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi 3.176 personel olmak üzere 6.923,  

toplam 7.880 personel görev yapmaktadır.

Ayrıca, hizmet alımı yoluyla 7.782 personel çalıştırılmaktadır.