Mali Haklar

 Şirketimiz bünyesinde II sayılı cetvel kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personelin ücretleri, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri gereği her yıl için belirlenen sözleşme tavan ücretini geçmemek kaydıyla, Yüksek Planlama Kurulu Kararı ekinde yer alan çalışma grupları ve unvan pozisyonları dikkate alınarak Kuruluşumuz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Sözleşme ücretlerine ilave olarak ödenen ek ödemeleri ise 375 sayılı KHK’nin Ek 9’uncu maddesine göre değerlendirilmektedir.

 Memur statüsünde görev yapan personelin ücretleri, 657 sayılı Kanun, 666 ve 375 sayılı KHK’ya  göre değerlendirilmektedir.

 İşçi statüsünde çalışan personelin maaşları ise İşletme Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre belirlenmektedir.