Kuruluş Bilgileri

Şirketimiz, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 22.01.1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak çıkarılan, 2001/2026 sayılı Kararname'nin eki Bakanlar Kurulu kararı ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) adı altında teşkil olunan, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün (TEAŞ) üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü şeklinde yapılandırılmasını müteakip 01.10.2001 tarihinde faaliyetine başlamıştır.

Şirketimiz, Elektrik Piyasası Kanunu, 233 ve 399 sayılı KHK ve TEİAŞ Anastatüsü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi olup, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak Ankara merkezli teşkilat yapısıyla faaliyet göstermektedir.