Şirketimiz Personelinin Statülerine Göre Dağılımı (Ocak 2017 Sonu İtibarı İledir)

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Memur
 Sözleşmeli
 Daimi İşçi
 Toplam
331
4.277
3.272
7.880

 

 

Personelin Merkez / Taşra Statü Dağılımı

 

TEİAŞ
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Merkez
134
727
96
957
Taşra
197
3.550
3.176
6.923
Toplam
331
4.283
3.272
7.880

 

 

Personelin Teknik - İdari Dağılımı

 

Personel Statüsü
Teknik
İdari
Toplam
Oran
Memur
189
142
331
% 57,10
Sözleşmeli
2.089
2.188
4.277
% 48,84
İşçi
2.858
414
3.272
% 87,35
Toplam
5.136
2.744
7.880
% 65,18

 

 

Genel Personel Durumu İle İnsan Kaynakları Birimlerinde Çalışan Personellerin Karşılaştırması
 
 
TEİAŞ
 
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
 
Genel Personel Durumu
 
331
4.277
3.272
7.880
 
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
11
57
11
79
Soma Elkt.Tek.Geliş. ve Eğt. Tes. İşl. Müd.
3
36
13
52
Taşra Üniteleri Personel Birimlerinde Çalışanlar
-
101
15
116
Taşra Üniteleri Tahakkuk Birimlerinde Çalışanlar - 73 7 80
Taşra Üniteleri Eğitim Birimlerinde Çalışanlar
1
43
11
55
Taşra Üniteleri İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde Çalışanlar
-
45
6
51
İnsan Kaynakları Birimleri Toplam Personel Sayısı
15
355
63
433
İnsan Kaynakları Birimleri Personelinin Oranı
% 4,53
% 8,30
%1 ,93
% 5,49

 

 

Memur-Sözleşmeli Personelin Branşlarına Göre Dağılımı

 

Branşlar
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Oran
Mühendis
181
1.334
37
1.552
% 19,70
Lisansiyer
4
52
6
62
% 0,79
Diğer Teknik
4
703
2.815
3.552
% 44,70
Doktor
-
11
-
11
% 0,14
Sağlık
-
9
-
9
% 0,11
Genel İdari Hizm.(*)
126
2.081
414
2.621
% 33,26
Avukat 
16
53
-
69
% 0,88
Yardımcı Hizmet
-
34
-
34
% 0,43
Toplam
331
4.277
3.272
7.880
% 100
* 2.621 GİH Sınıfının 721'i Koruma ve Güvenlik Personelidir.

 

 

Teknik Personelin Branşlarına Göre Dağılımı

 

Branşlar
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Elektrik-Elektronik Mühendisi
66
752
8
826
Elektrik Mühendisi
69
171
7
247
Elektronik Mühendisi
17
31
2
50
Elektronik Haberleşme Mühendisi
1
11
-
12
Harita Kad.- Jeodezi Mühendisi 1 94 7 102
İnşaat Mühendisi
8
78
2
88
Bilgisayar Mühendisi 1 76 - 77
Makina Mühendisi
14
30
1
45
Ziraat Mühendisi
1
20
10
31
Çevre Mühendisi - 26 - 26
Endüstri Mühendisi 1 8 - 9
Fizik Mühendisi 2 8 - 10
Kimya Mühendisi - 9 - 9
Jeoloji Mühendisi
-
8
-
8
Maden Mühendisi - 4 - 4
Mimar 
-
3
-
3
Diğer Mühendisler (*)
-
5
- 5
Lisansiyer
4
52
6
62
Diğer Teknik Hizm.
4
703
2.815
3.522
Toplam
189
2.089
2.858
5.136
(*) Jeofizik, Metalurji, Orman ve Petrol Mühendisleridir.

 

 

Pesonelin Okul ve Statü Dağılımı İle Oranları
 
Okul Durumu
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Oran
 İlkokul
-
12
107
119
% 1,51
 Orta Okul
-
104
120
224
% 2,84
 Lise ve Dengi
-
786
2.450
3.236
% 41,07
 Yüksek Okul 2 Yıl
7
706
429
1.142
% 14,49
 Yüksek Okul 3 Yıl
1
3
1
5
% 0,06
 Yüksek Okul 4 Yıl
283
2.481
165
2.929
% 37,17
 Yüksek Lisans/Doktora 40 185 - 225
% 2,86
Toplam
331
4.277
3.272
7.880
% 100,00

 

 

 

 

Pesonelin Okul ve Cinsiyet Dağılımı İle Oranları
 
Okul Durumu
Kadın
Erkek
Toplam
Oran
 İlkokul
-
119
119
% 1,51
 Orta Okul
3
221
224
% 2,84
 Lise ve Dengi
88
3.148
3.236
% 41,07
 Yüksek Okul 2 Yıl
110
1.032
1.142
% 14,49
 Yüksek Okul 3 Yıl
-
5
5
% 0,06
 Yüksek Okul 4 Yıl
546
2.383
2.929
% 37,17
 Yüksek Lisans/Doktora 69 156 225
% 2,86
Toplam
816
7.064
7.880
% 100,00

 

 

 

Yüksek Lisans / Doktora Yapan Personelin Branş Dağılımı
 
Branşlar Memur Sözleşmeli Toplam Genel Toplam
Kadın
Erkek Kadın
Erkek
Kadın Erkek
 Mühendis 1 23 30 86 31 109 140
 Lisansiyer
-
- 9 - 9 - 9
 Diğer Teknik
-
- 1 6 1 6 7
 Genel İdari Hizmetler
2
10 23 25 25 35 60
 Avukat 1 3 2 3 3 6 9
Toplam
4
36 65 120 69 156 225

 

 

Personelin Cinsiyete Göre Merkez ve Taşra Dağılımı

 

TEİAŞ
Kadın
Erkek
Toplam
Merkez Üniteler
300
657
957
Taşra Üniteler
516
6.407
6.923
Toplam
816
7.064
7.880

 

 

Personelin Hizmet Yılı ve Cinsiyete Göre Dağılımı  İle Oranları

 

Hizmet Yılları
Kadın
Erkek
Toplam
Oran
0-5 Yıl Arası
206
1.294
1.500
% 19,04
6-10 Yıl Arası
143
810
953
% 12,09
11-15 Yıl Arası
162
995
1.157
% 14,68
16-20 Yıl Arası
130
1.478
1.608
% 20,41
21-25 Yıl Arası
70
547
617
% 7,83
26-29 Yıl Arası
31
910
941
% 11,94
30 Yıl ve Yukarısı 
74
1.030
1.104
% 14,01
Toplam
816
7.064
7.880
% 100,00

 

 

Personelin Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı İle Oranları

 

Yaş Grupları
Kadın
Erkek
Toplam
Oran
18-23
10
61
71
% 0,90
24-29
106
465
571
% 7,25
30-35
186
1.117
1.303
% 16,54
36-41
234
1.471
1.705
% 21,64
42-47
142
1.768
1.900
% 24,11
48-53
74
1.194
1.268
% 16,09
54-59
57
708
765
% 9,71
60 ve Yukarısı
7
290
297
% 3,77
Toplam
816
7.064
7.880
% 100,00

Not: TEİAŞ personelinin yaş ortalaması 43; Memur Personelin 50, Sözleşmeli Personelin 41 ve İşçi personelin 43'tür.

 

 

 

 

Emekliliği Haketmiş Personelin Teknik/İdari Dağılımı

 

TEİAŞ
Personel
Sayısı
Teknik

İdari

Toplam
Oran
  Memur
331 84 53 137
% 41,39
  Sözleşmeli
4.277 176 430 606
% 14,17
  İşçi
3.272 351 83 434
% 13,26
Toplam
7.880
611

566

1.177
% 14,94

Not:  50 yaş ve üzeri personellerden; Erkek Personellerde 25 yıl, Kadın Personellerde 20 yıl hizmet süresini dolduranlar dikkate alınmıştır.