Şirketimiz Personelinin Statülerine Göre Dağılımı (Aralık 2016 Sonu İtibarı İledir)

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Memur
 Sözleşmeli
 Daimi İşçi
 Toplam
338
4 283
3 307
7 928

 

 

Personelin Merkez / Taşra Statü Dağılımı

 

TEİAŞ
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Merkez
138
731
98
967
Taşra
200
3 552
3 209
6 961
Toplam
338
4 283
3 307
7 928

 

 

Personelin Teknik - İdari Dağılımı

 

Personel Statüsü
Teknik
İdari
Toplam
Oran
Memur
192
146
338
% 56,80
Sözleşmeli
2 088
2 195
4 283
% 48,75
İşçi
2 888
419
3 307
% 87,33
Toplam
5 168
2 760
7 928
% 65,19

 

 

Genel Personel Durumu İle İnsan Kaynakları Birimlerinde Çalışan Personellerin Karşılaştırması
 
 
TEİAŞ
 
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
 
Genel Personel Durumu
 
338
4 283
3 307
7 928
 
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
11
57
11
79
Soma Elkt.Tek.Geliş. ve Eğt. Tes. İşl. Müd.
3
37
13
53
Taşra Üniteleri Personel Birimlerinde Çalışanlar
-
101
15
116
Taşra Üniteleri Tahakkuk Birimlerinde Çalışanlar - 73 7 80
Taşra Üniteleri Eğitim Birimlerinde Çalışanlar
1
42
12
55
Taşra Üniteleri İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde Çalışanlar
-
42
6
48
İnsan Kaynakları Birimleri Toplam Personel Sayısı
15
352
64
431
İnsan Kaynakları Birimleri Personelinin Oranı
% 4,44
% 8,22
%1 ,94
% 5,44

 

 

Memur-Sözleşmeli Personelin Branşlarına Göre Dağılımı

 

Branşlar
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Oran
Mühendis
184
1 335
37
1 556
% 19,63
Lisansiyer
4
52
6
62
% 0,78
Diğer Teknik
4
701
2 845
3 550
% 44,78
Doktor
-
11
-
11
% 0,14
Sağlık
-
9
-
9
% 0,11
Genel İdari Hizm.(*)
130
2 087
419
2 636
% 33,25
Avukat 
16
53
-
69
% 0,87
Yardımcı Hizmet
-
35
-
35
% 0,44
Toplam
338
4 283
3 307
7 928
% 100
* 2 636 GİH Sınıfının 726'sı Koruma ve Güvenlik Personelidir.

 

 

Teknik Personelin Branşlarına Göre Dağılımı

 

Branşlar
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Elektrik-Elektronik Mühendisi
65
753
8
826
Elektrik Mühendisi
72
171
7
250
Elektronik Mühendisi
18
31
2
51
Elektronik Haberleşme Mühendisi
1
11
-
12
Harita Kad.- Jeodezi Mühendisi 1 94 7 102
İnşaat Mühendisi
8
79
2
89
Bilgisayar Mühendisi 1 75 - 76
Makina Mühendisi
14
30
1
45
Ziraat Mühendisi
1
20
10
31
Çevre Mühendisi - 27 - 27
Endüstri Mühendisi 1 8 - 9
Fizik Mühendisi 2 8 - 10
Kimya Mühendisi - 9 - 9
Jeoloji Mühendisi
-
8
-
8
Maden Mühendisi - 4 - 4
Mimar 
-
3
-
3
Diğer Mühendisler (*)
-
4
- 4
Lisansiyer
4
52
6
62
Diğer Teknik Hizm.
4
701
2 845
3 550
Toplam
192
2 088
2 888
5 168
(*) Jeofizik, Metalurji, Orman ve Petrol Mühendisleridir.

 

 

Pesonelin Okul ve Statü Dağılımı İle Oranları
 
Okul Durumu
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Oran
 İlkokul
-
12
108
120
% 1,51
 Orta Okul
-
105
124
229
% 2,89
 Lise ve Dengi
-
790
2 480
3 270
% 41,25
 Yüksek Okul 2 Yıl
7
705
430
1 142
% 14,40
 Yüksek Okul 3 Yıl
1
4
1
6
% 0,08
 Yüksek Okul 4 Yıl
290
2 487
164
2 941
% 37,10
 Yüksek Lisans/Doktora 40 180 - 220
% 2,77
Toplam
338
4 283
3 307
7 928
% 100,00

 

 

 

 

Pesonelin Okul ve Cinsiyet Dağılımı İle Oranları
 
Okul Durumu
Kadın
Erkek
Toplam
Oran
 İlkokul
-
120
120
% 1,51
 Orta Okul
3
226
229
% 2,89
 Lise ve Dengi
89
3 181
3 270
% 41,25
 Yüksek Okul 2 Yıl
111
1 031
1 142
% 14,40
 Yüksek Okul 3 Yıl
-
6
6
% 0,08
 Yüksek Okul 4 Yıl
548
2 393
2 941
% 37,10
 Yüksek Lisans/Doktora 69 151 220
% 2,77
Toplam
820
7 108
7 928
% 100,00

 

 

 

Yüksek Lisans / Doktora Yapan Personelin Branş Dağılımı
 
Branşlar Memur Sözleşmeli Toplam Genel Toplam
Kadın
Erkek Kadın
Erkek
Kadın Erkek
 Mühendis 1 22 29 83 30 105 135
 Lisansiyer
-
- 9 - 9 - 9
 Diğer Teknik
-
- 1 5 1 5 6
 Genel İdari Hizmetler
2
11 24 24 26 35 61
 Avukat 1 3 2 3 3 6 9
Toplam
4
36 65 115 69 150 220

 

 

Personelin Cinsiyete Göre Merkez ve Taşra Dağılımı

 

TEİAŞ
Kadın
Erkek
Toplam
Merkez Üniteler
302
665
967
Taşra Üniteler
518
6 443
6 961
Toplam
820
7 108
7 928

 

 

Personelin Hizmet Yılı ve Cinsiyete Göre Dağılımı  İle Oranları

 

Hizmet Yılları
Kadın
Erkek
Toplam
Oran
0-5 Yıl Arası
206
1 292
1 498
% 18,90
6-10 Yıl Arası
145
810
955
% 12,05
11-15 Yıl Arası
161
996
1 157
% 14,59
16-20 Yıl Arası
135
1 525
1 660
% 20,94
21-25 Yıl Arası
67
506
573
% 7,23
26-29 Yıl Arası
32
918
950
% 11,98
30 Yıl ve Yukarısı 
74
1 061
1 135
% 14,32
Toplam
820
7 108
7 928
% 100,00

 

 

Personelin Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı İle Oranları

 

Yaş Grupları
Kadın
Erkek
Toplam
Oran
18-23
10
62
72
% 0,91
24-29
106
464
570
% 7,19
30-35
187
1 114
1 301
% 16,41
36-41
234
1 470
1 704
% 21,49
42-47
143
1 760
1 903
% 24,00
48-53
76
1 211
1 287
% 16,23
54-59
57
722
779
% 9,83
60 ve Yukarısı
7
305
312
% 3,94
Toplam
820
7 108
7 928
% 100,00

Not: TEİAŞ personelinin yaş ortalaması 42; Memur Personelin 49, Sözleşmeli Personelin 40 ve İşçi personelin 42'dir.

 

 

 

 

Emekliliği Haketmiş Personelin Teknik/İdari Dağılımı

 

TEİAŞ
Personel
Sayısı
Teknik

İdari

Toplam
Oran
  Memur
338 88 54 142
% 42,01
  Sözleşmeli
4 282 177 435 612
% 14,29
  İşçi
3 307 368 87 455
% 13,76
Toplam
7 928
633

576

1 209
% 15,25

Not:  50 yaş ve üzeri personellerden; Erkek Personellerde 25 yıl, Kadın Personellerde 20 yıl hizmet süresini dolduranlar dikkate alınmıştır.