Şirketimiz Personelinin Statülerine Göre Dağılımı (Nisan 2017 Sonu İtibarı İledir.)

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Memur
 Sözleşmeli
 Daimi İşçi
 Toplam
344
4.273
3.236
7.853

 

 

Personelin Merkez / Taşra Statü Dağılımı

 

TEİAŞ
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Merkez
131
733
91
955
Taşra
213
3.540
3.145
6.898
Toplam
344
4.273
3.236
7.853

 

 

Personelin Teknik - İdari Dağılımı

 

Personel Statüsü
Teknik
İdari
Toplam
Oran
Memur
203
141
344
% 59,01
Sözleşmeli
2.101
2.172
4.253
% 49,17
İşçi
2.829
407
3.236
% 87,42
Toplam
5.133
2.720
7.853
% 65,36

 

 

Genel Personel Durumu İle İnsan Kaynakları Birimlerinde Çalışan Personellerin Karşılaştırması
 
 
TEİAŞ
 
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
 
Genel Personel Durumu
 
344
4.273
3.236
7.853
 
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
8
50
10
68
Taşra Üniteleri Personel Birimlerinde Çalışanlar
-
104
15
119
Taşra Üniteleri Tahakkuk Birimlerinde Çalışanlar - 73 7 80
İnsan Kaynakları Birimleri Toplam Personel Sayısı
8
227
32
267
İnsan Kaynakları Birimleri Personelinin Oranı
% 2,33
% 5,31
% 0,99
% 3,40

 

 

Memur-Sözleşmeli Personelin Branşlarına Göre Dağılımı

 

Branşlar
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Oran
Mühendis
194
1.339
37
1.570
% 19,99
Lisansiyer
4
56
6
66
% 0,84
Diğer Teknik
5
706
2.786
3.497
% 44,53
Doktor
-
11
-
11
% 0,14
Sağlık
-
11
-
11
% 0,14
Genel İdari Hizm.(*)
126
2.066
407
2.599
% 33,10
Avukat 
15
52
-
67
% 0,85
Yardımcı Hizmet
-
32
-
32
% 0,41
Toplam
344
4.273
3.236
7.853
% 100
* 2.599 GİH Sınıfının 713'ü Koruma ve Güvenlik Personelidir.

 

 

Teknik Personelin Branşlarına Göre Dağılımı

 

Branşlar
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Elektrik-Elektronik Mühendisi
77
757
8
842
Elektrik Mühendisi
71
168
7
246
Elektronik Mühendisi
16
31
2
49
Elektronik Haberleşme Mühendisi
-
11
-
11
Harita Kad.- Jeodezi Mühendisi 2 96 7 105
İnşaat Mühendisi
9
77
2
88
Bilgisayar Mühendisi 1 76 - 77
Makina Mühendisi
14
30
1
45
Ziraat Mühendisi
1
20
10
31
Çevre Mühendisi - 26 - 26
Endüstri Mühendisi 1 8 - 9
Fizik Mühendisi 2 9 - 11
Kimya Mühendisi - 9 - 9
Jeoloji Mühendisi
-
9
-
9
Maden Mühendisi - 4 - 4
Mimar 
-
3
-
3
Diğer Mühendisler (*)
-
5
- 5
Lisansiyer
4
56
6
66
Diğer Teknik Hizm.
5
706
2.786
3.497
Toplam
203
2.101
2.829
5.133
(*) Jeofizik, Metalurji, Orman, Sistem ve Petrol Mühendisleridir.

 

 

Pesonelin Okul ve Statü Dağılımı İle Oranları
 
Okul Durumu
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Oran
 İlkokul
-
11
102
113
% 1,44
 Orta Okul
-
101
117
218
% 2,78
 Lise ve Dengi
-
772
2.404
3.176
% 40,44
 Yüksek Okul 2 Yıl
7
696
436
1.139
% 14,50
 Yüksek Okul 3 Yıl
1
3
1
5
% 0,06
 Yüksek Okul 4 Yıl
294
2.496
176
2.966
% 37,77
 Yüksek Lisans/Doktora 42 194 - 236
% 3,01
Toplam
344
4.273
3.236
7.853
% 100,00

 

 

 

 

Pesonelin Okul ve Cinsiyet Dağılımı İle Oranları
 
Okul Durumu
Kadın
Erkek
Toplam
Oran
 İlkokul
-
113
113
% 1,44
 Orta Okul
3
215
218
% 2,78
 Lise ve Dengi
83
3.093
3.176
% 40,44
 Yüksek Okul 2 Yıl
104
1.035
1.139
% 14,50
 Yüksek Okul 3 Yıl
-
5
5
% 0,06
 Yüksek Okul 4 Yıl
559
2.407
2.966
% 37,77
 Yüksek Lisans/Doktora 70 166 236
% 3,01
Toplam
819
7.034
7.853
% 100,00

 

 

 

Yüksek Lisans / Doktora Yapan Personelin Branş Dağılımı
 
Branşlar Memur Sözleşmeli Toplam Genel Toplam
Kadın
Erkek Kadın
Erkek
Kadın Erkek
 Mühendis 1 26 31 92 32 118 150
 Lisansiyer
-
- 10 1 10 1 11
 Diğer Teknik
-
- 1 7 1 7 8
 Genel İdari Hizmetler
2
10 22 25 24 35 59
 Avukat 1 2 2 3 3 5 8
Toplam
4
38 66 128 70 166 236

 

 

Personelin Cinsiyete Göre Merkez ve Taşra Dağılımı

 

TEİAŞ
Kadın
Erkek
Toplam
Merkez Üniteler
298
657
955
Taşra Üniteler
521
6.377
6.898
Toplam
819
7.034
7.853

 

 

Personelin Hizmet Yılı ve Cinsiyete Göre Dağılımı  İle Oranları

 

Hizmet Yılları
Kadın
Erkek
Toplam
Oran
0-5 Yıl Arası
189
1.214
1.403
% 17,87
6-10 Yıl Arası
155
877
1.032
% 13,14
11-15 Yıl Arası
156
966
1.122
% 14,29
16-20 Yıl Arası
146
1.479
1.625
% 20,69
21-25 Yıl Arası
72
584
656
% 8,35
26-29 Yıl Arası
30
886
916
% 11,66
30 Yıl ve Yukarısı 
71
1.028
1.099
% 13,99
Toplam
819
7.034
7.853
% 100,00

 

 

Personelin Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı İle Oranları

 

Yaş Grupları
Kadın
Erkek
Toplam
Oran
18-23
10
64
74
% 0,94
24-29
112
477
589
% 7,50
30-35
187
1.118
1.305
% 16,62
36-41
234
1.472
1.706
% 21,72
42-47
143
1.758
1.901
% 24,21
48-53
71
1.182
1.253
% 15,96
54-59
55
688
743
% 9,46
60 ve Yukarısı
7
275
282
% 3,59
Toplam
819
7.034
7.853
% 100,00

Not: TEİAŞ personelinin yaş ortalaması 42; Memur Personelin 49, Sözleşmeli Personelin 41 ve İşçi personelin 43'tür.

 

 

 

 

Emekliliği Haketmiş Personelin Teknik/İdari Dağılımı

 

TEİAŞ
Personel
Sayısı
Teknik

İdari

Toplam
Oran
  Memur
344 89 63 152
% 44,19
  Sözleşmeli
4.273 242 596 838
% 19,61
  İşçi
3.236 496 110 606
% 18,73
Toplam
7.853
827

769

1.596
% 20,32

Not:  50 yaş ve üzeri personellerden; Erkek Personellerde 25 yıl, Kadın Personellerde 20 yıl hizmet süresini dolduranlar dikkate alınmıştır.