Şirketimiz Personelinin Statülerine Göre Dağılımı (Mart 2017 Sonu İtibarı İledir.)

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Memur
 Sözleşmeli
 Daimi İşçi
 Toplam
346
4.253
3.251
7.850

 

 

Personelin Merkez / Taşra Statü Dağılımı

 

TEİAŞ
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Merkez
134
726
94
954
Taşra
212
3.527
3.157
6.896
Toplam
346
4.253
3.251
7.850

 

 

Personelin Teknik - İdari Dağılımı

 

Personel Statüsü
Teknik
İdari
Toplam
Oran
Memur
205
141
346
% 59,25
Sözleşmeli
2.081
2.172
4.253
% 48,93
İşçi
2.841
410
3.251
% 87,39
Toplam
5.127
2.723
7.850
% 65,31

 

 

Genel Personel Durumu İle İnsan Kaynakları Birimlerinde Çalışan Personellerin Karşılaştırması
 
 
TEİAŞ
 
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
 
Genel Personel Durumu
 
346
4.253
3.251
7.850
 
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
10
55
11
76
Soma Elkt.Tek.Geliş. ve Eğt. Tes. İşl. Müd.
3
36
13
52
Taşra Üniteleri Personel Birimlerinde Çalışanlar
-
101
15
116
Taşra Üniteleri Tahakkuk Birimlerinde Çalışanlar - 73 7 80
Taşra Üniteleri Eğitim Birimlerinde Çalışanlar
1
43
11
55
Taşra Üniteleri İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde Çalışanlar
-
43
6
49
İnsan Kaynakları Birimleri Toplam Personel Sayısı
14
351
63
428
İnsan Kaynakları Birimleri Personelinin Oranı
% 4,05
% 8,25
%1 ,94
% 5,45

 

 

Memur-Sözleşmeli Personelin Branşlarına Göre Dağılımı

 

Branşlar
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Oran
Mühendis
196
1.324
37
1.557
% 19,83
Lisansiyer
4
56
6
66
% 0,84
Diğer Teknik
5
701
2.798
3.504
% 44,64
Doktor
-
11
-
11
% 0,14
Sağlık
-
10
-
10
% 0,13
Genel İdari Hizm.(*)
126
2.065
410
2.601
% 33,13
Avukat 
15
52
-
67
% 0,85
Yardımcı Hizmet
-
34
-
34
% 0,43
Toplam
346
4.253
3.251
7.850
% 100
* 2.601 GİH Sınıfının 715'i Koruma ve Güvenlik Personelidir.

 

 

Teknik Personelin Branşlarına Göre Dağılımı

 

Branşlar
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Elektrik-Elektronik Mühendisi
76
745
8
829
Elektrik Mühendisi
72
167
7
246
Elektronik Mühendisi
17
31
2
50
Elektronik Haberleşme Mühendisi
1
11
-
12
Harita Kad.- Jeodezi Mühendisi 2 95 7 104
İnşaat Mühendisi
9
77
2
88
Bilgisayar Mühendisi 1 76 - 77
Makina Mühendisi
14
30
1
45
Ziraat Mühendisi
1
20
10
31
Çevre Mühendisi - 26 - 26
Endüstri Mühendisi 1 8 - 9
Fizik Mühendisi 2 8 - 10
Kimya Mühendisi - 9 - 9
Jeoloji Mühendisi
-
9
-
9
Maden Mühendisi - 4 - 4
Mimar 
-
3
-
3
Diğer Mühendisler (*)
-
5
- 5
Lisansiyer
4
56
6
66
Diğer Teknik Hizm.
5
701
2.798
3.504
Toplam
205
2.081
2.841
5.127
(*) Jeofizik, Metalurji, Orman, Sistem ve Petrol Mühendisleridir.

 

 

Pesonelin Okul ve Statü Dağılımı İle Oranları
 
Okul Durumu
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Oran
 İlkokul
-
11
104
115
% 1,46
 Orta Okul
-
103
119
222
% 2,83
 Lise ve Dengi
-
774
2.426
3.200
% 40,76
 Yüksek Okul 2 Yıl
7
691
426
1.124
% 14,32
 Yüksek Okul 3 Yıl
1
3
1
5
% 0,06
 Yüksek Okul 4 Yıl
297
2.487
175
2.959
% 37,69
 Yüksek Lisans/Doktora 41 184 - 225
% 2,87
Toplam
346
4.253
3.251
7.850
% 100,00

 

 

 

 

Pesonelin Okul ve Cinsiyet Dağılımı İle Oranları
 
Okul Durumu
Kadın
Erkek
Toplam
Oran
 İlkokul
-
115
115
% 1,46
 Orta Okul
3
219
222
% 2,83
 Lise ve Dengi
84
3.116
3.200
% 40,76
 Yüksek Okul 2 Yıl
103
1.021
1.124
% 14,32
 Yüksek Okul 3 Yıl
-
5
5
% 0,06
 Yüksek Okul 4 Yıl
555
2.404
2.959
% 37,69
 Yüksek Lisans/Doktora 70 155 225
% 2,87
Toplam
815
7.035
7.850
% 100,00

 

 

 

Yüksek Lisans / Doktora Yapan Personelin Branş Dağılımı
 
Branşlar Memur Sözleşmeli Toplam Genel Toplam
Kadın
Erkek Kadın
Erkek
Kadın Erkek
 Mühendis 1 25 31 84 32 109 141
 Lisansiyer
-
- 10 1 10 1 11
 Diğer Teknik
-
- 1 6 1 6 7
 Genel İdari Hizmetler
2
10 22 24 24 34 58
 Avukat 1 2 2 3 3 5 8
Toplam
4
37 66 118 70 155 225

 

 

Personelin Cinsiyete Göre Merkez ve Taşra Dağılımı

 

TEİAŞ
Kadın
Erkek
Toplam
Merkez Üniteler
299
655
954
Taşra Üniteler
516
6.380
6.896
Toplam
815
7.035
7.850

 

 

Personelin Hizmet Yılı ve Cinsiyete Göre Dağılımı  İle Oranları

 

Hizmet Yılları
Kadın
Erkek
Toplam
Oran
0-5 Yıl Arası
200
1.226
1.426
% 18,17
6-10 Yıl Arası
146
858
1.004
% 12,79
11-15 Yıl Arası
156
972
1.128
% 14,37
16-20 Yıl Arası
142
1.477
1.619
% 20,62
21-25 Yıl Arası
71
577
648
% 8,25
26-29 Yıl Arası
29
896
925
% 11,78
30 Yıl ve Yukarısı 
71
1.029
1.100
% 14,01
Toplam
815
7.035
7.850
% 100,00

 

 

Personelin Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı İle Oranları

 

Yaş Grupları
Kadın
Erkek
Toplam
Oran
18-23
10
61
71
% 0,90
24-29
108
467
575
% 7,32
30-35
187
1.115
1.302
% 16,59
36-41
234
1.473
1.707
% 21,75
42-47
142
1.758
1.900
% 24,20
48-53
72
1.186
1.258
% 16,03
54-59
55
697
752
% 9,58
60 ve Yukarısı
7
278
285
% 3,63
Toplam
815
7.035
7.850
% 100,00

Not: TEİAŞ personelinin yaş ortalaması 42; Memur Personelin 50, Sözleşmeli Personelin 41 ve İşçi personelin 43'tür.

 

 

 

 

Emekliliği Haketmiş Personelin Teknik/İdari Dağılımı

 

TEİAŞ
Personel
Sayısı
Teknik

İdari

Toplam
Oran
  Memur
346 91 63 154
% 44,51
  Sözleşmeli
4.253 243 592 835
% 19,63
  İşçi
3.251 494 113 607
% 18,97
Toplam
7.850
828

768

1.596
% 20,33

Not:  50 yaş ve üzeri personellerden; Erkek Personellerde 25 yıl, Kadın Personellerde 20 yıl hizmet süresini dolduranlar dikkate alınmıştır.