Şirketimiz Personelinin Statülerine Göre Dağılımı (Şubat 2017 Sonu İtibarı İledir)

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Memur
 Sözleşmeli
 Daimi İşçi
 Toplam
332
4.271
3.256
7.859

 

 

Personelin Merkez / Taşra Statü Dağılımı

 

TEİAŞ
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Merkez
135
726
94
955
Taşra
197
3.545
3.162
6.904
Toplam
332
4.271
3.256
7.859

 

 

Personelin Teknik - İdari Dağılımı

 

Personel Statüsü
Teknik
İdari
Toplam
Oran
Memur
190
142
332
% 57,23
Sözleşmeli
2.093
2.178
4.271
% 49,00
İşçi
2.845
411
3.256
% 87,38
Toplam
5.128
2.731
7.859
% 65,25

 

 

Genel Personel Durumu İle İnsan Kaynakları Birimlerinde Çalışan Personellerin Karşılaştırması
 
 
TEİAŞ
 
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
 
Genel Personel Durumu
 
332
4.271
3.256
7.859
 
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
11
56
11
78
Soma Elkt.Tek.Geliş. ve Eğt. Tes. İşl. Müd.
3
36
13
52
Taşra Üniteleri Personel Birimlerinde Çalışanlar
-
101
15
116
Taşra Üniteleri Tahakkuk Birimlerinde Çalışanlar - 74 7 81
Taşra Üniteleri Eğitim Birimlerinde Çalışanlar
1
43
11
55
Taşra Üniteleri İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde Çalışanlar
-
44
6
50
İnsan Kaynakları Birimleri Toplam Personel Sayısı
15
354
63
432
İnsan Kaynakları Birimleri Personelinin Oranı
% 4,52
% 8,29
%1 ,93
% 5,50

 

 

Memur-Sözleşmeli Personelin Branşlarına Göre Dağılımı

 

Branşlar
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Oran
Mühendis
182
1.335
37
1.554
% 19,77
Lisansiyer
4
56
6
66
% 0,84
Diğer Teknik
4
702
2.802
3.508
% 44,64
Doktor
-
11
-
11
% 0,14
Sağlık
-
10
-
10
% 0,13
Genel İdari Hizm.(*)
126
2.070
411
2.607
% 33,17
Avukat 
16
53
-
69
% 0,88
Yardımcı Hizmet
-
34
-
34
% 0,43
Toplam
332
4.271
3.256
7.859
% 100
* 2.607 GİH Sınıfının 716'sı Koruma ve Güvenlik Personelidir.

 

 

Teknik Personelin Branşlarına Göre Dağılımı

 

Branşlar
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Elektrik-Elektronik Mühendisi
66
751
8
825
Elektrik Mühendisi
70
171
7
248
Elektronik Mühendisi
17
31
2
50
Elektronik Haberleşme Mühendisi
1
11
-
12
Harita Kad.- Jeodezi Mühendisi 1 95 7 103
İnşaat Mühendisi
8
78
2
88
Bilgisayar Mühendisi 1 76 - 77
Makina Mühendisi
14
30
1
45
Ziraat Mühendisi
1
20
10
31
Çevre Mühendisi - 26 - 26
Endüstri Mühendisi 1 8 - 9
Fizik Mühendisi 2 8 - 10
Kimya Mühendisi - 9 - 9
Jeoloji Mühendisi
-
9
-
9
Maden Mühendisi - 4 - 4
Mimar 
-
3
-
3
Diğer Mühendisler (*)
-
5
- 5
Lisansiyer
4
56
6
66
Diğer Teknik Hizm.
4
702
2.802
3.508
Toplam
190
2.093
2.845
5.128
(*) Jeofizik, Metalurji, Orman ve Petrol Mühendisleridir.

 

 

Pesonelin Okul ve Statü Dağılımı İle Oranları
 
Okul Durumu
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
Oran
 İlkokul
-
11
105
116
% 1,48
 Orta Okul
-
104
119
223
% 2,84
 Lise ve Dengi
-
776
2.436
3.212
% 40,87
 Yüksek Okul 2 Yıl
7
701
429
1.137
% 14,47
 Yüksek Okul 3 Yıl
1
3
1
5
% 0,06
 Yüksek Okul 4 Yıl
284
2.491
166
2.941
% 37,42
 Yüksek Lisans/Doktora 40 185 - 225
% 2,86
Toplam
332
4.271
3.256
7.859
% 100,00

 

 

 

 

Pesonelin Okul ve Cinsiyet Dağılımı İle Oranları
 
Okul Durumu
Kadın
Erkek
Toplam
Oran
 İlkokul
-
116
116
% 1,48
 Orta Okul
3
220
223
% 2,84
 Lise ve Dengi
86
3.126
3.212
% 40,87
 Yüksek Okul 2 Yıl
108
1.029
1.137
% 14,47
 Yüksek Okul 3 Yıl
-
5
5
% 0,06
 Yüksek Okul 4 Yıl
549
2.392
2.941
% 37,42
 Yüksek Lisans/Doktora 70 155 225
% 2,86
Toplam
816
7.043
7.859
% 100,00

 

 

 

Yüksek Lisans / Doktora Yapan Personelin Branş Dağılımı
 
Branşlar Memur Sözleşmeli Toplam Genel Toplam
Kadın
Erkek Kadın
Erkek
Kadın Erkek
 Mühendis 1 23 31 85 32 108 140
 Lisansiyer
-
- 10 1 10 1 11
 Diğer Teknik
-
- 1 6 1 6 7
 Genel İdari Hizmetler
2
10 22 24 25 34 58
 Avukat 1 3 2 3 3 6 9
Toplam
4
36 66 119 70 155 225

 

 

Personelin Cinsiyete Göre Merkez ve Taşra Dağılımı

 

TEİAŞ
Kadın
Erkek
Toplam
Merkez Üniteler
299
656
955
Taşra Üniteler
517
6.387
6.904
Toplam
816
7.043
7.859

 

 

Personelin Hizmet Yılı ve Cinsiyete Göre Dağılımı  İle Oranları

 

Hizmet Yılları
Kadın
Erkek
Toplam
Oran
0-5 Yıl Arası
201
1.259
1.460
% 18,58
6-10 Yıl Arası
147
833
980
% 12,47
11-15 Yıl Arası
157
970
1.127
% 14,34
16-20 Yıl Arası
138
1.482
1.620
% 20,61
21-25 Yıl Arası
71
567
638
% 8,12
26-29 Yıl Arası
30
901
931
% 11,85
30 Yıl ve Yukarısı 
72
1.031
1.103
% 14,03
Toplam
816
7.043
7.859
% 100,00

 

 

Personelin Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı İle Oranları

 

Yaş Grupları
Kadın
Erkek
Toplam
Oran
18-23
10
61
71
% 0,90
24-29
108
465
573
% 7,29
30-35
187
1.116
1.303
% 16,58
36-41
234
1.472
1.706
% 21,71
42-47
142
1.759
1.901
% 24,19
48-53
73
1.187
1.260
% 16,03
54-59
55
699
754
% 9,59
60 ve Yukarısı
7
284
291
% 3,70
Toplam
816
7.043
7.859
% 100,00

Not: TEİAŞ personelinin yaş ortalaması 42; Memur Personelin 50, Sözleşmeli Personelin 41 ve İşçi personelin 43'tür.

 

 

 

 

Emekliliği Haketmiş Personelin Teknik/İdari Dağılımı

 

TEİAŞ
Personel
Sayısı
Teknik

İdari

Toplam
Oran
  Memur
332 93 61 154
% 46,39
  Sözleşmeli
4.271 243 589 832
% 19,48
  İşçi
3.256 485 114 599
% 18,40
Toplam
7.859
821

764

1.585
% 20,17

Not:  50 yaş ve üzeri personellerden; Erkek Personellerde 25 yıl, Kadın Personellerde 20 yıl hizmet süresini dolduranlar dikkate alınmıştır.