İşçi Personel - Sıkça Sorulan Sorular

İŞÇİ PERSONEL ALIMI.

Şirketimizin 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi personel  alımları 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, KPSS’na (Lise ve dengi okul veya daha üst okul mezunları) katılan adaylar arasından Türkiye İş Kurumu kanalıyla karşılanmaktadır.

 

İşçi personel alımı ilanımızın Türkiye  İş Kurumunca yayımlanmasına müteakip,  durumu ilanda belirtilen şartlara uyan adayların başvurularını, ilanda belirtilen süre içinde İş Kurumunun ilgili il veya şube müdürlüklerine yapması gerekmektedir.

 

Başvurular sonucu Türkiye İş Kurumunca oluşturulan aday listelerinin Şirketimize gönderilmesine müteakip yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümleri gereği adaylara sözlü/mülakat veya yazılı sınava katılmak üzere sınavın yapılacağı yer ve tarihini belirtir tebligat şirketimizce  yapılmakta, komisyon marifetiyle yapılan sınavda başarılı olanların ataması gerçekleştirilmektedir.

 

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan  işçi personelin TEİAŞ’a naklen tayini yapılabilir mi?

Mevcut personel mevzuatında işçilerin kurumlar arası nakline ilişkin bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan  işçi personelin TEİAŞ’a naklen tayini  mümkün değildir.