İşe Alım Süreçleri

Sözleşmeli Pozisyonlara  Açıktan Atanma :

“Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesine; ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirme yapılacağı ilan edilecek olan Teşekkülümüze  ait boş kadrolara anılan Başkanlık tarafından internet yoluyla alınan tercihler ve puanlar dikkate alınarak yerleştirilmesi suretiyle açıktan atama yapılmaktadır.

 

İşçi̇ Kadrolarına Açıktan  Atanma :

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütülür.


Bu çerçevede; Teşekkülümüzde  işe yerleştirilecek kişilerin unvan, adet ve nitelikleri Türkiye İş Kurumu tarafından ilan edilerek başvurular anılan kurum tarafından kabul edilir ve sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Teşekkülümüze bildirilir. Gönderilen listelerdeki adaylar arasından yapılacak mülakat sınavı sonuçlarına göre atama yapılmaktadır.