Birimler İletişim Bilgileri

MEMUR-SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           

Şube Müdürü :  Murat SOLMAZ (G)   - Tel: (0.312) 203 84 15                                            

Açıktan Atama ve Bilgilendirme Müd.Yrd. : Murat SOLMAZ  - Tel: (0.312) 203 84 10      

Yer ve Görev Değişikliği İşlemleri Müd.Yrd. : Eser BATURAY  - Tel: (0.312) 203 84 09      

Yeniden Yapılanma ve Ücret İşlemleri Müd.Yrd. : Bünyamin YİĞİTEL  - Tel: (0.312) 203 84 09

-----------------------------------------------------

İŞÇİ PERSONEL İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            

Şube Müdürü :  Memduh YAZGÖREN  - Tel: (0.312) 203 84 70                                          

İşçi Pers. Kadro ve Atama Müd.Yrd. : Feyzullah ÖZKAN - Tel: (0.312) 203 84 72      

Toplu Sözleşme ve Uyg. Müd.Yrd. : Meral GÜNEYİ  - Tel: (0.312) 203 84 69

-----------------------------------------------------

HİZMET ALIMLARI PERSONEL TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ          

Şube Müdürü : Hüseyin POLAT (G)  - Tel: (0.312) 203 84 13                                            

Hizmet Alımı Personel Takip Müd.Yrd. : Bilge ÇATALOĞLU  - Tel: (0.312) 203 84 18      

-----------------------------------------------------

ÖZLÜK İŞLEMLERİ VE DİSİPLİN MÜDÜRLÜĞÜ          

Şube Müdürü :  Mustafa GÜNGÖR  - Tel: (0.312) 203 84 04                                            

Özlük İşlemleri Müd.Yrd. : Çiğdem EKMEKÇİ  - Tel: (0.312) 203 84 05      

Disiplin İşlemleri Müd.Yrd. : Süheyla TÜRKCAN - Tel: (0.312) 203 84 07

-----------------------------------------------------

MAAŞ TAHAKKUK MÜDÜRLÜĞÜ        

Şube Müdürü :  Fatih ÇİRKİN (G)  - Tel: (0.312) 203 84 14                                           

Memur-Sözleşmeli Personel Tahakkuk Müd.Yrd.: Fatih ÇİRKİN  - Tel: (0.312) 203 84 14

-----------------------------------------------------

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ          

Şube Müdürü :  Adil ÖZAYAR  -  Tel: (0.312) 203 84 17                                            

Yetkinlik Ve Performans Değerlendirme Müd.Yrd. : - Tel:       

Norm Kadro, Bilgi İşlem ve Mevzuat Müd.Yrd. : İlksen TUNALI  - Tel: (0.312) 203 84 19

-----------------------------------------------------

İDARİ İŞLER ŞEFLİGİ

İdari İşler Şefi : Hilmi BAYSAL  -  Tel: (0.312) 203 84 65