• img

  TEİAŞ
  Eğitim Müdürlüğü
  Web Sayfamıza Hoşgeldiniz...

 • img

  TEİAŞ
  Eğitim Müdürlüğü
  Web Sayfamıza Hoşgeldiniz...

 • img

  TEİAŞ
  Eğitim Müdürlüğü
  Web Sayfamıza Hoşgeldiniz...

 • img

  TEİAŞ
  Eğitim Müdürlüğü
  Web Sayfamıza Hoşgeldiniz...

 • img

  TEİAŞ
  Eğitim Müdürlüğü
  Web Sayfamıza Hoşgeldiniz...

 • img

  TEİAŞ
  Eğitim Müdürlüğü
  Web Sayfamıza Hoşgeldiniz...

 • img

  TEİAŞ
  Eğitim Müdürlüğü
  Web Sayfamıza Hoşgeldiniz...

 • img

  TEİAŞ
  Eğitim Müdürlüğü
  Web Sayfamıza Hoşgeldiniz...

 • img

  TEİAŞ
  Eğitim Müdürlüğü
  Web Sayfamıza Hoşgeldiniz...

 • img

  TEİAŞ
  Eğitim Müdürlüğü
  Web Sayfamıza Hoşgeldiniz...

HAKKIMIZDA - GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

v Teşekkülümüzde görev yapan tüm personelin eğitim ihtiyaç analizlerini yapmak, buna göre eğitim ihtiyaçlarını çıkarmak, uygulanacak eğitim programlarını belirlemek.

v Teşekkülümüzün yıllık eğitim planını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

v Teşekkül dışı eğitimlerde üçüncü şahıslara uygulanacak Şirket dışı eğitim ücretlerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, üçüncü şahısların eğitim taleplerini imkanlar ölçüsünde ve ücreti mukabili karşılamak ve belgelendirmek.

v Planda hedeflenen eğitimleri eğitim merkezlerimiz, tüm Teşekkülümüz birimleri, üniversiteler, vakıflar, yurt içi ve dışı her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak uygulamak, yıl içinde ortaya çıkabilecek yeni eğitim taleplerini karşılamak.

v Bakanlık adına Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki eğitimleri düzenlemek ve belgelendirmek.

v Seminer, sempozyum, konferans ve benzeri her türlü yurt içi kültürel ve eğitsel etkinliğin teşekkül birimlerine duyurusunu yapmak ve teşekkülümüz adına bu organizasyonlara katılım sağlamak.

v Diğer birimlerde çalışan personelden konusunda uzmanlaşmış ve eğitici özelliği olanları belirlemek ve hizmet içi eğitim etkinliklerinde görevlendirilmesini sağlamak. Yapılan eğitimlerde eğitici olarak görev yapan personelin ders ücretleri ile ilgili ders ücret çizelgeleri hazırlamak.

v Görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitim ve sınavlarını gerçekleştirmek.

v Genel Müdürlük merkez birimlerinde ve Grup Müdürlüklerinde görev yapan Eğitim ve İş güvenliği şeflerini koordine etmek, kendileri ile düzenli iletişim içinde olmak, yapacakları işler konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.

v Yabancı dil, bilgisayar, yönetim, sürücü, iletişim, toplam kalite gibi özel amaçlı eğitimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini yapmak.

v İş kazalarının oluş nedenlerini araştırmak, risk analizi ve değerlendirmesi yapmak.

v İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturulmasını sağlamak ve çalışmalarını takip etmek, iş güvenliği malzemelerini ve bu malzemelerin teknik özelliklerini belirlemek.

v İşletmelerde iş güvenliği denetimini yapmak, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazalarını yerinde incelemek ve raporlamak, yıllık iş kazaları istatistiğini hazırlamak.

v İhtiyaç halinde iş ve trafik kazaları rücu komisyonunu toplamak ve komisyona raportörlük yapmak, İş güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi eğitimlerinin organizasyonunu yapmak.

v Orta ve yüksek öğrenim öğrencilerinin teşekkülümüzdeki staj ve beceri eğitimi çalışmalarını yürütmek ve raporlamak.

v Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

Eğitim Birimleri

Faydalı Linkler