Eğitim Faaliyetleri (Ocak - Aralık 2016)

 

Üniteler
Teknik Eğitimler
İdari Eğitimler
İş Güvenliği Eğitimleri
Yabancı Dil Eğitimleri
Bilgisayar Eğitimleri
Seminerler
Toplam
 Genel Müdürlük
42
72
214
-
143
-
471
 Soma Eğ.Mrk.
1.359
-
64
-
114
409
1.946
 Adapazarı Eğ.Mrk.
500
224
452
-
152
-
1.328
 Bölge Müd.
605
39
8.075
-
46
-
8.765
 Kurum Dışı
480
902
-
29
-
-
1.411
Toplam
2.986
1.237
8.805
29
455
409
13.921

 

 

Yıllara Göre Eğitim Faaliyetleri (2009 - 2016)

 

YILLAR
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2016

 Teknik Eğitimler
2.338
2.170
2.535
2.908
2.555
2.338
2.979 2.986
 İdari Eğitimler 1.634
   516
   478
1.242
1.081
2.432
6.765  1.237
 İş Güvenliği Eğitimleri 605
   560
   581
  964
1.677
5.951
6.642 8.805
 Yabancı Dil Eğitimleri 115
    77
   93
  145
  222
  133
   115     29
 Bilgisayar Eğitimleri 206
   201
  243
  268
  332
  248
   484    455
 Seminerler 1.111
   614
  470
1.072
  463
  422
   468    409
 Toplam
6.009
4.138
4.400
6.599
6.330
11.524
17.453  13.921