Eğitim Faaliyetleri (Ocak - Eylül 2016)

 

Üniteler
Teknik Eğitimler
İdari Eğitimler
İş Güvenliği Eğitimleri
Yabancı Dil Eğitimleri
Bilgisayar Eğitimleri
Seminerler
Toplam
 Genel Müdürlük
42
38
125
-
143
-
348
 Soma Eğ.Mrk.
890
-
15
-
87
265
1 257
 Adapazarı Eğ.Mrk.
281
168
248
-
134
-
831
 Bölge Müd.
503
-
2 784
-
-
-
3 287
 Kurum Dışı
343
472
-
30
-
-
845
Toplam
2 059
678
3 172
30
364
265
6 568

 

 

Yıllara Göre Eğitim Faaliyetleri (2009 - 2016)

 

YILLAR
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2016

 Teknik Eğitimler
2 338
2 170
2 535
2 908
2 555
2 338
2 979 2 059
 İdari Eğitimler 1 634
   516
   478
1 242
1 081
2 432
6 765     678
 İş Güvenliği Eğitimleri 605
   560
   581
  964
1 677
5 951
6 642 3 172
 Yabancı Dil Eğitimleri 115
    77
   93
  145
  222
  133
   115     30
 Bilgisayar Eğitimleri 206
   201
  243
  268
  332
  248
   484    364
 Seminerler 1 111
   614
  470
1 072
  463
  422
   468    265
 Toplam
6 009
4 138
4 400
6 599
6 330
11 524
17 453  6 568