SERVİS HİZMETİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

EKLER :

EK-1) Birim Fiyat Teklif Cetveli

EK-2) Personel Servisi Tanıtım Kartı