ARAÇ KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

EKLER :

EK-1) Kiralık Araç Görev Emri

EK-2) Kiralık Araç Günlük Görev Puantaj Listesi

EK-3) Yükleniciye Ait Kiralık Araç Aylık Puantaj Cetveli

EK-4) Yükleniciye Ait Kiralık Araç Sürücüleri Aylık Puantaj Cetveli

EK-5) Görevli Hizmet Aracı Kartı

EK-6)/a-a1-b-c-d) Teklif Mektubu Eki Birim Fiyat Cetvelleri

    EK-6/a)

    EK-6/a-1)

    EK-6/b)

    EK-6/c)