OME (Akdeniz Enerji Gözlemevi):

Akdeniz bölgesinin enerji potansiyelinin harekete geçirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan OME, bölgesel projelerin koordinasyonu, özel çalışma ve araştırmaların yapılması, konferans ve seminerler düzenlenmesi, yürütülmekte olan projelerin izlenmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. 2004 yılından beri EÜAŞ ile müşterek üyesi olduğumuz OME’de Teşekkülümüzün temsilcilerince Strateji Komitesi, Elektrik Komitesi ve Yenilenebilir Enerji Komitesi çalışmalarına katılım sağlamaktadırlar. Ayrıca, OME’nin uluslararası çalışmalarda referans kabul edilen yayınlarından Mediterranean Energy Perspective (MEP)’in son incelemesi “MEP Turkey” adıyla ülkemizi konu edinmiş ve Teşekkülümüzün uzmanları bu yayının hazırlanmasında da katkıda bulunmuştur.

http://www.ome.org/