ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNİN ENTSO-E MEVZUATI İLE UYUMLAŞTIRILMASI

 1-A   Kamu İstişaresi Raporu - A
 1-B   Kamu İstişaresi Raporu - B (Yazılı Yorumların İncelenmesi)
 2-   Açıklayıcı Not
 3-  Hukuki Gerekçe
 4-   Elektrik Şebeke Yönetmeliği     
 5-   Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği    
 6-   Elektrik Piyasası İthalat İhracat Yönetmeliği   
 7-  Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği  
 8-  Fiziksel İletim Hatlarının Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğine Uyumunun Sağlanması İçin Kapasite Tahsisi ve İkincil Piyasa ile İlgili Kural ve Yükümlülükler 
 9-  Enterkonneksiyon Hatları Kapasite Tahsisi için TEİAŞ Genel Müdürlüğü ve Komşu İletim Sistemi İşleticilerince Yürütülen İhale Kuralları Dokümanı ayrıca İstişare edilecektir. 
10-  Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği    

 

 

 

TECHNICAL ASSISTANCE FOR HARMONISATION OF TRANSMISSION CODE IN LINE WITH ENTSO-E

 1-A  Consultation Report - A   
 1-A  Consultation Report - B (Analysis of Written Comments)   
 2-  Explanatory Note  
 3-  Draft_Legal Guidance Document   
 4- Electricity Transmission Grid  Regulation
 5-  Electricity Market Distribution Regulation
 6-  Electricity Market Import and Export Regulation
 7- Electricity Market Balancing and Settlement Regulation
 8- Principles and Procedures on Capacity Allocation and Secondary Market for        Physical  Transmission Rights in Accordance With the Electricity Market Export and Import Regulation
 9- Auction Rules Established By TEİAS and The Neighbouring TSOs for The Allocation of Capacities on the Interconnection 
10-  Electricity Market Ancillary Services Regulation