BASİT   ELEKTRİK   DEVRELERİ

 

Elektrik devresinin ; pilin bir kutbuna bağlanan kablonun devre elemanlarını dolaştıktan sonra,  pilin diğer kutbuna bağlanmasıyla oluşur.

 

Elektrik devresinde pil, ampul, ampulün yerleştiği duy gibi devre elemanlarının arasında kablo bulunur.

 

 

 


AMPUL

 

    Şekildeki; pil, duy, ampul ve kablo kullanılarak oluşturulmuş basit bir elektrik devresidir.

 

ØBağlantılar düzgün yapıldığı için ampul yanıyor.

 

ØBağlantılar kopmadığı sürece de ampul yanar.

 

ØPilin sağladığı elektrik enerjisi tükenince ampul söner.

 

DUY

 
 

 

 

 


         Bu devreye, diğer elektrik devresinden farklı olarak anahtar bağlanmıştır.

üAnahtar, açıp-kapatarak devreyi kontrol etmemizi sağlar.

üBu devredeki anahtar açık konumdadır.

üAmpulün yanması için anahtar kapalı konuma getirilmelidir.

 

ANAHTAR

 

 

 

 

                 

 

 

AMPULLERİN   PARLAKLIĞININ   DEĞİŞMESİ

    Elektrik devresinde değişiklikler yaparak ampulün parlaklığını değiştirebiliriz.

Bunun için;

§Devreye daha çok ampul eklenebilir yada ampul sayısı azaltılabilir.

§Devreye daha fazla pil eklenebilir yada, pil sayısı azaltılabilir.

§Devredeki kabloların uzatılması ve daha fazla anahtar eklenmesi de ampulün parlaklığını azaltır.

 
 


Pil sayısı aynı,

Ampul sayısı ikiye çıkarıldı.

Parlaklık azalır.

 
 

 

 

İki pilli devre

 

Bir pilli devre

 

Ampul sayısı değiştirilmedi.  Pil sayısı arttırıldı. 

Parlaklık artar.

 

 

  Yan yana bağlanan ampuller pilin sağladığı elektrik enerjisini paylaşmak zorunda kalır. Bu nedenle devredeki ampul sayısı artınca, parlaklık azalır.

 

  Pil sayısı artınca devreye daha fazla elektrik enerjisi verilir. Bu nedenle ampul daha parlak ışık verir.

  Elektrik devresindeki ampullerin parlaklığını, pil sayısını ya da ampul sayısını değiştirerek azaltıp çoğaltabiliriz.

 

  Ampullerin parlaklığını etkileyen değişkenleri şu şekilde sıralayabiliriz :

1.)  Ampul sayısı

2.)  Pil sayısı

 

 

  Bir elektrik devresinde ;

  Ampullerin parlaklığı >>> bağımlı değişkendir.

  Ampul sayısı veya pil sayısı ( hangisini değiştiriyorsak) >>> bağımsız değişkendir.

  Diğer devre elemanları >>> kontrollü değişkendir.