380  kV  VE  154  kV  DİREKLERLE   İLGİLİ   BİLGİLER  VE  TARİHÇESİ 

 

154 kV ve 220 kV'LUK E.İ.HATLARINDA KULLANILAN DİREK TİPLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İLETKEN CİNSİ (MCM)

DEVRE SAYISI

DİREK TİPİ

STATİK HESAPLARI YAPAN FİRMA VE TARİHİ

İMALAT RESİMLERİNİ HAZIRLAYAN FİRMA VE TARİHİ

TARİHİ GELİŞİM

477

HAWK

TEK

AS,B,C,D

SAE (İtalya) -1961

SAE (İtalya) - 1961

Bu direklerde St.52 malzeme ve Türkiye'de üretilmeyen bazı köşebentler bulunmaktadır, bu seri halen kullanılmamaktadır.

AA,BA,CA,DA

ETİBANK -

1962

MİTAŞ -

1962

AS,B,C,D direklerinin malzemeleri Türkiye'de üretilen cinslere çevrilerek bu seri direkler yapılmıştır. TOKAT - ALMUS, TOKAT - SİVAS hatlarında kullanılmışlardır. Bu seri halen kullanılmamaktadır.

A1,B1,C1,D1

ETİBANK -

1967

MİTAŞ -

1967

AA,BA,CA,DA  direkleri revize edilerek bu seri yapılmış olup, Karadeniz hatlarında kullanılmışlardır. Bu seri halen kullanılmamaktadır.

A2,B2,C2,D2

SAE (İtalya) - 1968

MİTAŞ, DEMAŞ, T.ENERJİ, A.BAŞÖZ, GALKON, ÖZKÖKLER (1968'den itibaren)

SAE Firmasınca yapılan projeler peyderpey yerli firmalarca kopya edilmiş olup, firma resimleri arasında çok küçük farklılıklar vardır. 11.08.1989 tarihli H.119 referanslı Sözleşmelerden itibaren MİTAŞ Firmasının resimleri TİP PROJE olarak kullanılmaktadır.

ÇİFT

N,P,F,E

SAE (İtalya) - 1955

SAE (İtalya) - 1955

Bu direklerde St.52 malzeme kullanılmış olup, bu seri halen kullanılmamaktadır.

N1,P1,F1,

E1

ETİBANK -

1970

MİTAŞ, DEMAŞ, T.ENERJİ, A.BAŞÖZ, GALKON, ÖZKÖKLER, ÇİMTAŞ (1970'den itibaren)

N,P,F,E direkleri TDÇİ profillerine göre revize edilerek bu seri direkler yapılmıştır. Firmaların resimleri arasında farklılıklar vardır. 17.05.1982 tarihli H.91.I Sözleşmesi kapsamında DEMAŞ Firmasına outline'a uygun olarak tek yük akış eksenli resimler hazırlatılmış, prototiplerin yapılmasını takiben 29.01.1986 tarihinde onaylanmıştır. Halen TİP PROJE olarak kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

154 kV ve 220 kV'LUK E.İ.HATLARINDA KULLANILAN DİREK TİPLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İLETKEN CİNSİ (MCM)

DEVRE SAYISI

DİREK TİPİ

STATİK HESAPLARI YAPAN FİRMA VE TARİHİ

İMALAT RESİMLERİNİ HAZIRLAYAN FİRMA VE TARİHİ

TARİHİ GELİŞİM

795

DRAKE

TEK

                AS,BS,CS,      DT,ET

TEK İletim Hatları Prj.Dai.Bşk. - 1983

AS,DT DEMAŞ       BS,CS,ET STFA ENERKOM   (1983'den itibaren)

07.07.1983 tarihli H.93.I ve H.93.II Sözleşmeleri kapsamında DEMAŞ ve STFA ENERKOM firmalarına yaptırılan imalat resimleri 23.08.1984 tarihinde onaylanmış olup, TİP PROJE olarak kullanılmaktadır.

ÇİFT

T,R,W,Z

SAE (İtalya) - 1954

SAE - 1954

Bu direklerde St.52 malzeme kullanılmış olup, bu seri halen kullanılmamaktadır.

TA,RA,VA,ZA

ETİBANK - 1964

MİTAŞ - 1964

T,R,W,Z direkleri TDÇİ profillerine göre revize edilerek bu seri yapılmış olup, halen kullanılmamaktadır.

TA1,RA1,       VA1,ZA1

ETİBANK - 1969

MİTAŞ, DEMAŞ, T.ENERJİ, ÇİMTAŞ, GALKON, ÖZKÖKLER (1969'dan itibaren)

TA,RA,VA,ZA tipi direklerin konsol ve ayakları revize edilerek bu seri yapılmıştır. Firmaların resimleri arasında farklılıklar olup, 11.08.1989 tarihli H.119 referanslı Sözleşme-lerden itibaren STFA ENERKOM firmasının resimleri tüm firmalarca TİP PROJE olarak kullanılmaktadır.

954

RAIL

TEK

RA2,ZA2

TEK İletim Hatları Prj.Dai.Bşk.- 1977

DEMAŞ - 1977

RA1,ZA1 direkleri revize edilerek yapılan bu direkler 220 kV'luk tek devre Rail iletkenli HOPA-BATUM Hattında kullanılmıştır.

954          CARDI-NAL

TEK

                AS,BS,CS,      DT,ET

Bu tip direkler 1987 yılında yapılan adaptasyon çalışmasıyla 795 ve 954 MCM proje yüklerinin karşılaştırılması sonucunda menzillerde yapılan cüz'i ayarlamalarla 954 MCM iletkenli hatlarda kullanılmaktadır.

T,N

USLUEL A.Ş. - 1986-1987

USLUEL A.Ş. - 1986-1987

220 kV KARS-LENİNAKAN (GÜMRÜ) Hattında kullanılmıştır. Bu direklerde St.52 malzemeler bulunmaktadır.

1272       PHEA-SANT

TEK

PA,PB,PC,     PD,PE,PE(N)

DEMAŞ - 1989-1990

DEMAŞ - 1989-1990

TİP PROJE olup, imalat ve montaj resimleri, imalat kartları yüklenici firmalara TEİAŞ'ca verilmektedir.

ÇİFT

2FA,2FB,2FD,2FN

TEK İletim Hatları Prj.Dai.Bşk.- 1988-1989

DEMAŞ - 1988-1989

TİP PROJE olup, imalat ve montaj resimleri, imalat kartları yüklenici firmalara TEİAŞ'ca verilmektedir.

CP1,CP2,   CP3,CP4

DEMAŞ - 1990-1991                            MİTAŞ-AKPE                     2000

DEMAŞ - 1990-1991                            MİTAŞ-AKPE                     2000

CP1,CP2,CP3 direklerini H.121 IV Sözleşmesi kapsamında DEMAŞ firması, CP4 direğini H.169 I Sözleşmesi kapsamında MİTAŞ-AKPE firmaları yapmıştır.Kompakt direkli TİP PROJE olup, imalat ve montaj resimleri, imalat kartları yüklenici firmalara TEİAŞ'ca verilmektedir.

 

380  kV'LUK E.İ.HATLARINDA KULLANILAN DİREK TİPLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İLETKEN CİNSİ (MCM)

DEVRE SAYISI

DİREK TİPİ

STATİK HESAPLARI YAPAN FİRMA VE TARİHİ

İMALAT RESİMLERİNİ HAZIRLAYAN FİRMA VE TARİHİ

TARİHİ GELİŞİM

954    RAIL

TEK   2B

4A1,4A2,4AH4B,4BH,4C,  4D,4DT,4E,  4EH,4FH

SAE (İtalya) -     1969-1970

SAE (İtalya) -      1969-1970

Bu direkler İtalyan SAE Firması tarafından Keban E.İ.Hatları için yapılmıştır. Taşıyıcı direkler dikdörtgen, durdurucu direkler kare gövdelidir. Keban hatlarının dikdörtgen direklerinde yıkılmalar  olmuştur. TEK Rail  yerine daha kapasiteli Cardinal iletkeni tercih etmiş  olup, bu serideki direkler halen kullanılmamaktadır.

954   CARDI-NAL

TEK   2B

A,B,C,D,E,F   

 

…...             

 

2A,2B,2C

T.ENERJİ-DEMAŞ-     MİTAŞ İŞB.- 1978  

 …..          

 

SIEMENS-STFA-MADE KONS. - 1986

T.ENERJİ-DEMAŞ-     MİTAŞ İŞB.- 1978 

  …..          

 

SIEMENS-STFA-MADE KONS. - 1986

 

A,B,C,D,E,F serisi direkler TEMEL ENERJİ-DEMAŞ-MİTAŞ İşbirliği tarafından, Cardinal iletkenli hatlar için H.80 A-B-C Sözleşmeleri kapsamında yapılmıştır. Taşıyıcı A,B,C direkleri dikdörtgen gövdelidir.

 

 2A,2B,2C serisi direkler, dikdörtgen gövdeli taşıyıcı direklere alternatif direkler olarak, SIEMENS-STFA ENERKOM - MADE Konsorsiyu-munca H.100 A Sözleşmesi kapsamında, gövdeleri baklava örgülü kare direkler olarak yapılmıştır.

 

TEK   3B

3A,3B,3C,3D   3E,3F                                             

 

…..   

 

3A1,3B1,3C1

T.ENERJİ-DEMAŞ ORT. VE BBC –

1984                                     …..                                     

 

SAE (İtalya) -       1986

T.ENERJİ-DEMAŞ ORT. VE BBC –

1984                                     …..                                     

 

SAE (İtalya) -       1986

 

3A,3B,3C,3D,3E,3F serisi direkler TEMEL  ENERJİ (STFA Enerkom)-DEMAŞ Ortaklığı ve BBC tarafından H.83 Sözleşmesi kapsamında Elbistan-Ankara Hattı için yapılmıştır.                                                

 

3A1,3B1,3C1 serisi direkler  SAE firması tarafından H.100D Sözleşmesi kapsamında, 3A,3B,3C direklerinin yerine (bu tip kartal kanadı direkler olarak anılmaktadır) yapılmıştır.

 

ÇİFT     3B

S1,S2,S3,        T1,T2,T3

TEMEL

ENERJİ                        1985

TEMEL

ENERJİ                        1985

 

Bu direkler Temel Enerji firması tarafından H.82 B Sözleşmesi kapsamında 380 kV 1. Boğazatlama Hattının bağlantı hatları için yapılmıştır. Firma isim değiştirerek   STFA ENERKOM adını almıştır.

 

 

 

 

 

380  kV'LUK E.İ.HATLARINDA KULLANILAN DİREK TİPLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İLETKEN CİNSİ (MCM)

DEVRE SAYISI

DİREK TİPİ

STATİK HESAPLARI YAPAN FİRMA VE TARİHİ

İMALAT RESİMLERİNİ HAZIRLAYAN FİRMA VE TARİHİ

TARİHİ GELİŞİM

1272   PHEA-

SANT

TEK   3B

3PA,3PB,      3PC,3PD,         3PE,3PF

ABB-SIEMENS-STFA ENERKOM KONS. -

1991

ABB-SIEMENS-STFA ENERKOM KONS. -

1991

Bu direkler ABB-SIEMENS-STFA Enerkom Konsorsiyumu tarafından, H.122A Sözleşmesi kapsamında 380 kV Sincan-Temelli-Tepeören Hattı için yapılmıştır.

DÖRT DEVRE   2B

DS1,DS2,      DT1,DT2

STFA ENERKOM -       1999

STFA ENERKOM -      1999

Bu direkler STFA Enerkom firması tarafından H.140 Sözleşmesi kapsamında 380 kV 2. Boğazatlama Hattı için yapılmıştır.

1800

 mm2

ÖZEL

İLETKEN

TEK      

 

ÖZEL BÖLGE

3AH,3CH,    3EH

STFA - DEMAŞ

ORT.-                        1984

STFA-DEMAŞ ORT.                        1984

Bu direkler STFA - DEMAŞ Ortaklığı  tarafından H.83 Sözleşmesi kapsamında ( Elbistan-Ankara EİH), 380 kV 3B Cardinal iletkenli hatların Kömürcü Geçidi  civarındaki özel (buz yükü) bölgesi için, 3 iletken yerine 1800 mm2 tek iletken kullanılacak şekilde yapılmıştır. Direkler diğer tiplerden farklı olup, Kedi Tipi (Fransız tipi) direklerdir. Bu direklerin özelliği dış faz iletkenlerinin aynı seviyede, orta faz iletkeninin yukarıda olmasıdır.

2027

mm2

ÖZEL

İLETKEN

TEK  

 

ÖZEL BÖLGE

 PAH,PCH,

PDH,PEH

FIT KONS.               (SAE-SADELMİ - İtalya) -

1991

FIT KONS.               (SAE-SADELMİ - İtalya) -

1991

Bu direkler yerli ve yabancı 7 firmanın yer aldığı FIT (Fransız-İtalyan-Türk) Konsorsiyumu içindeki İtalyan SAE-SADELMİ firması tarafından H.122 B Sözleşmesi kapsamında, 380 kV 3B Pheasant iletkenli Göksun -Temelli  Hattının Gezbel Geçidi civarındaki özel (buz yükü) bölgesi için, 3 iletken yerine (Ø=58.65 mm) tek iletken kullanılacak şekilde yapılmıştır. Bu direkler de diğer özel bölge direkleri gibi Kedi Tipi (Fransız tipi) direklerdir.

Anılan hat haricinde 3B Pheasant iletkenli bazı hatların, yüksek menzil gereken bölümlerinde normal direklerin arasında kullanılmıştır.

954     MCM

380/154  MÜŞTEREK

M1,M2,M3

MİTAŞ-AKPE                 2000

MİTAŞ-AKPE                 2000

Bu direkler MİTAŞ-AKPE firmaları tarafından H.169.I Sözleşmesi kapsamında, Alibeyköy-Yıldıztepe Hattı için, 380 kV tek devre 3B 954 MCM ve 154 kV çift devre 2B 954 MCM iletken tertibinin aynı direk üzerinde taşınması amacıyla yapılmıştır. Bu hattın haricinde müşterek direk gereken muhtelif deplasmanlarda  kullanılmıştır

NOT: 380 kV projelerde  direk outline ve yüklenme varsayımları TEK/TEİAŞ İle.Hat.Prj.Dai.Bşk.’ca firmalara verilmiştir.

 

    Derleyen        :  Ersen  ÇAPANGİL  (Md.Yrd)          İlet.Şeb.İşlet.Bak.Dai.Başkanlığı