Bölgesel Kapasite Kiralama Hizmeti Kapsamında İstanbul İli Yenikapı Bölgesinde Konuşlandırılacak 90 MW Gücünde Mobil (Yüzer) Santral Hizmet Alınması işine yönelik olarak ön yeterlik teklif alma 23.03.2017 günü saat 15:00’da yapılacak olup EK’te yer alan Ön Yeterlik ilanı ve eki Teklif isteme Şartnamesi, Sözleşme Taslağı, Yan Hizmet Alımı Anlaşması.

Kurul Onaylı Bölgesel Kapasite Kiralama Yan Hizmet Anlaşması (EK-4)(1)

ÖN YETERLİK İLANI

Ön Yeterlilik Şartnamesi

Sözleşme Taslağı

Teklif İsteme Şartnamesi