TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE

İŞYERİ EĞİTİMİ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

Yönerge Metni

Başvuru Formu