TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNUNA GÖRE BECERİ EĞİTİMİ YAPACAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BELİRLENMESİ İLE STAJYERLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

Yönerge Metni

Başvuru Formu