VERİ KAYIT ESASLARI

 

EK B :FREKANS KONTROL VERİ KAYIT ESASLARI

EK C :KONVANSİYONEL TİP SANTRALLER İÇİN REAKTİF KONTROL VERİ KAYIT ESASLARI

EK C :RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN REAKTİF KONTROL VERİ KAYIT ESASLARI