PRİMER FREKANS KONTROLÜ (PFK) HİZMETİ UYGULAMALARI

Primer Frekans Kontrolü Anlaşma Metni

                                                                                           TÜRKÇE      İNGİLİZCE

                                                                     Primer Frekans Kontrolü Test Raporu Şablonu

              Primer Frekans Kontrol Test Hazırlıkları ve Tutanak Şablonları ve Değerlendirme Esasları

PRIMER FREKANS KONTROL HİZMETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN EL KİTABI

                                                  PFK PERFORMANS TESTLERİ SIRASINDA KAYIT EDİLEN VERİNİN FORMATI