İÇİNDEKİLER   CONTENTS
I- KURULU GÜÇ        I-INSTALLED CAPACITY
Türkiye Kurulu Gücünün Yıllar İtibariyle Gelişimi  (1913 - 2008)   Annual Development of Turkey’s Installed Capacity  (1913-2008)
Türkiye Kurulu Gücünün Birincil Enerji Kaynaklarına  Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1940-1983)   Annual Development of Turkey’s Installed Capacity  By Primary Energy Resources (1940-1983)
Türkiye Kurulu Gücünün Birincil Enerji Kaynaklarına  Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1984-2008)    Annual Development of Turkey’s Installed Capacity  By Primary Energy Resources (1984-2008)
Yıllar İtibariyle Türkiye Kurulu Gücünün Üretici Kuruluşlara Dağılımı (1970-1983)   Annual Development of Turkey’s Installed Capacity By The Electricity utilities (1970-1983)
Yıllar İtibariyle Türkiye Kurulu Gücünün Üretici Kuruluşlara Dağılımı (1984-2005)   Annual Development of Turkey’s Installed Capacity By The Electricity utilities (1984-2005)
Yıllar İtibariyle Türkiye Kurulu Gücünün Üretici Kuruluşlara Dağılımı (2006-2008)   Annual Development of Turkey’s Installed Capacity By The Electricity utilities (2006-2008)
Türkiye Kurulu Gücünün Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Üretici Kuruluşlara Dağılımı (2008)   The Distribution of Installed Capacity by Primary Energy Resources and The Electricity Utilities in Turkey (2008)
2008 Yılında İşletmeye Giren Üretim Tesisleri   Generation Units Put Into Operation in 2008
EÜAŞ Termik Santralları (2008)   Thermal Power Plants of EÜAŞ (2008)
EÜAŞ Hidrolik Santralları (2008)   Hydro Power Plants of EÜAŞ (2008)
EÜAŞ’ın Bağlı Ortaklıkları ve Mobil Santrallar (2008)   P.Ps.of Affiliated Partnerships of  EÜAŞ and Mobile P.P. (2008)
II-TÜRKİYE KURULU GÜCÜNÜN KULLANIM DEĞERLERİ   II-UTILIZATION VALUES OF TURKEY’S INSTALLED CAPACITY
Türkiye Kurulu Güç ve Üretiminin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1970 - 2008)   Annual Development of Installed Capacity and Generation in Turkey (1970-2008)
Yıllar İtibariyle Türkiye Kurulu Güç, Puant, Üretim Kapasitesi Gelişimi (1980-2008)   Annual Development of Installed Capacity- Peak  Load- Generation Capacity in Turkey (1980-2008)
Yıllar İtibariyle Maksimum ve Minimum Günlük Tüketim Miktarları ve Tarihleri (1980-2008)   Max. And Min. Daily Consumption Quantities and Dates By the Years(1980-2008)
Türkiye Kurulu Gücü ve Brüt Üretimine Göre Elektrik  Özellikleri (1970-2008)   Electrical Characteristic by Turkey’s Installed Capacity and Gross Generation (1970-2008)
Yıllar İtibariyle Türkiye Ani ve Saatlik Puantlarına  Üretici Kuruluşların Katkıları (1970-1983)   Annual Development of Contribution of The Electricity Utilities to Turkey’s Hourly and Instantaneous Peak Load (1970-1983)
Yıllar İtibariyle Türkiye Ani ve Saatlik Puantlarına  Üretici Kuruluşların Katkıları (1984-2000)   Annual Development of Contribution of The Electricity Utilities to Turkey’s Hourly and Instantaneous Peak Load (1984-2000)
Yıllar İtibariyle Türkiye Ani ve Saatlik Puantlarına  Üretici Kuruluşların Katkıları (2001-2005)   Annual Development of Contribution of The Electricity Utilities to Turkey’s Hourly and Instantaneous Peak Load (2001-2005)
Yıllar İtibariyle Türkiye Ani ve Saatlik Puantlarına  Üretici Kuruluşların Katkıları (2006-2008)   Annual Development of Contribution of The Electricity Utilities to Turkey’s Hourly and Instantaneous Peak Load (2006-2008)
Türkiye Enterkonnekte Sistem Ani ve Saatlik Puantlarının Aylara Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1970-2008)   Annual Development of the Instantaneus and Hourly Peak Loads of Turkey Interconnected Systems by Months  (1970-2008)
III- ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ-TÜKETİMİ-KAYIPLAR   III-ELECTRICITY GENERATION-COMSUMPTION-LOSSES
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretim-İthalat-İhracat ve Talebinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1923-1974)   Annual Development of Turkey’s Gross Electricity Generation-Imports-Exports and Demand (1923-1974)
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretim-İthalat-İhracat ve Talebinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1975-2008)   Annual Development of Turkey’s Gross Electricity Generation-Imports-Exports and Demand (1975-2008)
Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Dağılımı ile İhracat- İthalat ve Brüt Talebinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1970-1983)   Annual Development of Turkey’s Gross Electricity Generation by the Electricity Utilities and Export-Import Gross Demand(1970-1983)
Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Dağılımı ile İhracat- İthalat ve Brüt Talebinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1984-2005)   Annual Development of Turkey’s Gross Electricity Generation by the Electricity Utilities and Export-Import Gross Demand(1984-2005)
Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Dağılımı ile İhracat- İthalat ve Brüt Talebinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (2006-2008)   Annual Development of Turkey’s Gross Electricity Generation by the Electricity Utilities and Export-Import Gross Demand (2006-2008)
Türkiye ve Kişi Başına Kurulu Güç Brüt Üretim ve Net Tüketimin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1923-1974)   Annual Development of Installed Capacity Gross Generation and Net Consumption in Turkey(1923-1974) 
Türkiye ve Kişi Başına Kurulu Güç Brüt Üretim Arz ve Net Tüketimin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1975-2008)   Annual Development of Installed Capacity Gross Generation Supply and Net Consumption in Turkey (1975-2008)
Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim Tüketim ve Kayıplarının Yıllar İtibariyle Gelişimi (1970-1983)   Annual Development of Electricity Generation- Consumption and Losses in Turkey (1970-1983)
Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim Tüketim ve Kayıplarının Yıllar İtibariyle Gelişimi (1984-2008)   Annual Development of Electricity Generation- Consumption and Losses in Turkey (1984-2008)
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1940-1974)   Annual Development of Turkey’s Gross Electricity Generation of Primary Energy Resources (1940-1974)
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1975-2008)   Annual Development of Turkey’s Gross Electricity Generation of Primary Energy Resources (1975-2008)
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynak Paylarının Yıllar İtibariyle Gelişimi (1970-2008)   Annual Development of Turkey’s Gross Electricity Generation by Share of Primary Energy Resources (1970-2008)
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlar ve Birincil Enerji Kaynaklarına göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1970-1983)   Annual Development of Turkey’s Gross Electricity Generation by Primary Energy Resources and The Electricity Utilities (1970-2007)
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlar ve Birincil Enerji Kaynaklarına göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1984-2000)   Annual Development of Turkey’s Gross Electricity Generation by Primary Energy Resources and The Electricity Utilities (1984-2000)
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlar ve Birincil Enerji Kaynaklarına göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (2001-2005)   Annual Development of Turkey’s Gross Electricity Generation by Primary Energy Resources and The Electricity Utilities (2001-2005)
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlar ve Birincil Enerji Kaynaklarına göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (2006-2008)   Annual Development of Turkey’s Gross Electricity Generation by Primary Energy Resources and The Electricity Utilities (2006-2008)
Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1970-2008)   Annual Development of Turkey’s Gross Electricity Generation by The Electricity Utilities (1970-2008)
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına göre Aylık Dağılımı (2008)   Monthly Distribution of Turkey’s Gross Electricity Generation by Primary Energy Resources (2008)
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlar İtibariyle Aylara Dağılımı (2008)   Monthly Distribution of Turkey’s Gross Electricity Generation by The Electricity Utilities (2008)
Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına ve Üretici Kuruluşlara Dağılımı (2008)   The Distribution of Gross Electricity  Generation by Primary Energy Resources and The Electricity Utilities in Turkey (2008)
Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Enterkonnekte-İzole Sistemler Olarak Üretici Kuruluşlara Aylık Dağılımı  (2008)   Monthly Distribution of Turkey’s Gross Electricity Generation by The Electricity Utilities as Enterconnected- Isolated Systems (2008)
IV-TÜRKİYE TERMİK SANTRALLARINDA KULLANILAN YAKIT MİKTARLARI VE ISIL DEĞERLERİ                                  IV-QUANTITY OF FUELS CONSUMED AND HEATING VALUES BY THERMAL POWER PLANTS IN TURKEY                        
Türkiye Termik Santrallarında Kullanılan Yakıt Miktarlarının Üretici Kuruluşlara Dağılımı (2000-2005)   Fuels Consumed In Thermal P.Ps In Turkey By The Electricity Utilities (2000-2005)
Türkiye Termik Santrallarında Kullanılan Yakıt Miktarlarının Üretici Kuruluşlara Dağılımı (2006-2008)   Fuels Consumed In Thermal P.Ps In Turkey By The Electricity Utilities (2006-2008)
Türkiye Termik Santrallarında Kullanılan Yakıtların Isı Değerlerinin Üretici Kuruluşlara Dağılımı (2000-2005)   Heating Values Of Fuels Consumed In Thermal P.Ps In Turkey By The Electricity Utilities (2000-2005)
Türkiye Termik Santrallarında Kullanılan Yakıtların Isı Değerlerinin Üretici Kuruluşlara Dağılımı (2006-2008)   Heating Values Of Fuels Consumed In Thermal P.Ps In Turkey By The Electricity Utilities ((2006-2008)
V-İTHALAT-İHRACAT                                                V-IMPORTS-EXPORTS                                              
İthal Edilen Elektrik Enerjisinin Yıllar İtibariyle Aylık Dağılımı (1975-1989)   Monthly Distribution of Imported Electrical Energy by Years (1975-1989)
İthal Edilen Elektrik Enerjisinin Yıllar İtibariyle Aylık Dağılımı (1990-2008)   Monthly Distribution of Imported Electrical Energy by Years (1990-2008)
İhraç Edilen Elektrik Enerjisinin Yıllar İtibariyle Aylık Dağılımı (1990-2000)   Monthly Distribution of Exported Electrical Energy by Years  (1990-2000)
İhraç Edilen Elektrik Enerjisinin Yıllar İtibariyle Aylık Dağılımı (2001-2008)   Monthly Distribution of Exported Electrical Energy by Years  (2001-2008)
VI-ENERJİ NAKİL HAT VE TRAFOLARI   VI-TRANSMISSION LINES AND TRANSFORMERS
Türkiye Enerji Nakil Hat Uzunluklarının Yıllık Gelişimi (1979-2008)   Annual Development of Transmission Lines of Turkey (1979-2008)
TEİAŞ Enerji Nakil Hat Uzunluklarının Yıllık Gelişimi (1979-2008)   Annual Development of Transmission Lines of  TEİAŞ  (1979-2008)
Türkiye Trafo Adet ve Güçlerinin Primer Gerilimlerine Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1980-2008)   Annual Development of Transformers in Turkey by Primary Voltage Level (1980-2008)
TEİAŞ Trafo Adet ve Güçlerinin Primer Gerilimlerine Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1980-2008)   Annual Development of Transformers in TEİAŞ by Primary Voltage Level (1980-2008)
VII-PERSONEL DURUMU                                     VII-STATUS OF PERSONNEL                              
TEK Personel Durumu (1971-1987)   Personnel Status of TEK (1971-1987)
TEK Personel Durumu (1988-1993)   Personnel Status of TEK (1988-1993)
TEAŞ Personel Durumu (1994-2001)   Personnel Status of TEAŞ(1994-2001)
TEİAŞ Personel Durumu (2001-2008)   Personnel Status of TEİAŞ (2001-2008)
VIII-YATIRIMLAR   VIII-INVESTMENTS
Yatırım Programları ve Harcamalarının Yıllar itibariyle Gelişimi (1970-2008)   Investment Programmes and Realizations by Years  (1970-2008)
Yatırım Harcamalarının Gruplara Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi  YTL (1970-2008)   Development of Investment Expenditures by Investment Categories YTL (1970-2008)
Yatırım Harcamalarının Gruplara Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi 103 $ (1970-2008)   Development of Investment Expenditures by Investment Categories 103 $ (1970-2008)
IX-TEİAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM MALİYETİ VE İLETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN AKTARILAN ENERJİ MİKTARLARI   IX-COST OF TEİAŞ ELECTRICITY TRANSMISSION AND QUANTITY OF ENERGY TRANSFERRED OVER TRANSMISSION SYSTEM
Maliyet Unsurlarına Göre 2008 Yılı  İletim Maliyeti   Breakdown of  Transmission Cost to The Cost Items in 2008
Üretim Sisteminden Alınan ve Dağıtım Noktalarına İletim Sistemi Üzerinden Aktarılan Enerji Miktarları (2001-2006)   Amount Of The Energy Obtained From The Generation System and Transferred To The Distribution Points Over Transmission System (2001-2006)
Üretim Sisteminden Alınan ve Dağıtım Noktalarına İletim Sistemi Üzerinden Aktarılan Enerji Miktarları (2006-2008)   Amount Of The Energy Obtained From The Generation System and Transferred To The Distribution Points Over Transmission System (2006-2008)
İletim Sistemi Üzerinden Aktarılan Enerjinin Aylara Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi (1970-2008)   Monthly Development Of Energy By Years Transferred Over The  Transmission System (1970-2008)
Maliyet ve Satışlar (1970-2008)   Cost and Sales (1970-2008)
Ticari Maliyete Göre Kar-Zarar Tablosu YTL (1970-2008)   Profit-Loss Table by Commercial Cost YTL (1970-2008)
Ticari Maliyete Göre Kar-Zarar Tablosu 103 $ (1970-2008)   Profit-Loss Table by Commercial Cost 103 $ (1970-2008)
X-ULUSLARARASI İSTATİSTİKLER VE YIL  ORTASI DÖVİZ KURLARI   X-INTERNATIONAL STATISTICS AND MID-ANNUAL EXCHANGE RATES
OECD   Ülkelerinde Kurulu Güç (2007)   Installed Capacity of OECD  Countries  (2007)
OECD  Ülkelerinde Brüt Üretim - Kayıplar -Brüt Arz- Net Tüketim    (2007)   Gross Generation -Losses -Gross Supply- Net Consumption Of OECD  Countries (2007)
OECD  Ülkelerinde Brüt Üretim - İthalat-İhracat -Brüt Arz (2008)   Gross Generation -Losses -Gross Supply- Net Consumption Of OECD  Countries (2008)
OECD  Ülkelerinde Kişi Başına Kurulu Güç, Brüt Üretim, Brüt Arz (2007)   Percapita Installed  Capacity ,Gross Generation, Gross Supply of OECD  Countries (2007)
OECD   Ülkelerinde Elektrik Enerjisi Üretimi (2007)   Electricity Generation of OECD Countries (2007)
OECD Ülkelerinde   Elektrik Satış Fiyatları   Electricity Prices of OECD Countries
Yıl Ortası Döviz Kurları (1968-2008)   Mid-Annual Exchange Rates (1968-2008)