TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ETİK KOMİSYONU

FAALİYET RAPORU

2011

Etik Komisyonumuz toplanarak 11.10.2011 tarih - 01 no’lu ve 28.12.2011 tarih - 02 no’lu Etik Komisyonu Kararını almışlardır.

18 Nisan - 03 Haziran 2011 tarihleri arasında Soma Elektrik Teknolojileri Geliştirme ve Eğitim Tesisleri İşletme Müdürlüğü (MANİSA) ile 5.İletim  Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nde (ADAPAZARI) düzenlenen Oryantasyon Eğitimi kapsamında Şirketimizde göreve yeni başlayan toplam 201 personele Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun belirlediği program çerçevesinde Kamu Etik Eğitimi verilmiştir.

19 Eylül – 28 Ekim 2011 tarihleri arasında Soma Elektrik Teknolojileri Geliştirme ve Eğitim Tesisleri İşletme Müdürlüğü (MANİSA) ile 5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nde (ADAPAZARI)  düzenlenen Oryantasyon Eğitimi kapsamında Şirketimizde göreve yeni başlayan toplam 200 personele Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun belirlediği program çerçevesinde Kamu Etik Eğitimi verilmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 03 Haziran 2011 tarihinde Ankara’da düzenlediği Mesleki Etik İlkeleri ve Yolsuzlukla Mücadele Semineri’ne Şirketimiz personelinin katılımı sağlanmıştır.

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü personeline 10-11 Şubat 2011 ve 27-28 Ekim 2011 tarihlerinde Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun belirlediği program çerçevesinde Kamu Etik Eğitimi verilmiştir.

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları Personeli Etik Davranış İlkeleri Yönergesi” Şirketimiz personeline tebliğ edilmiş olup, resmi ve dahili web sitemizde yayımlanmıştır.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından düzenlenmiş olup Şirketimize bildirilen tüm çalıştay ve sempozyumlara katılım sağlanmıştır.

Kamu Görevlileri Etik Rehberi kitapçığından 500 adet temin edilmiş ve Kamu Etik Eğitimlerinde katılımcılara dağıtılmıştır.

Kamu Etik Eğitimi merkez ve taşra teşkilatımızdan gelen talepler üzerine standart eğitimlerin yanı sıra müstakil bir eğitim olarak 2012 Hizmet İçi Eğitim Planımıza dahil edilmiştir.