TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİK KOMİSYONU KARARI

 

 

TARİH            : 27.12.2012

KARAR NO   : 01

 

 

13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29.maddesine göre oluşturulan Şirketimiz Etik Komisyonu 27.12.2012 tarihinde saat 10.00’da Başkan M. Odelli AKÜZÜM’ün Makamında toplanarak;

 

 

1-     Kamu Etik Eğitiminin 2013 yılında da Şirketimiz personeline verilmesine devam edilmesine,

 

2-     Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içerisinde Kamu Etik Eğiticisi Eğitimi düzenlenmesine,

 

      oybirliğiyle karar vermişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

Başkan

M. Odelli AKÜZÜM

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

                            Üye                                                                      Üye           

                          Yusuf ŞAFAK                                              M. Yılmaz HÖKELEK  

             I.Hukuk Müşaviri                                                   Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

                       Üye                                                                       Üye

                 Hüseyin YAYLACIOĞLU                                         S.Serkan KUŞCU

                          Daire Başkanı                                                     Daire Başkanı