TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİK KOMİSYONU KARARI

 

 

 

TARİH             :11.10.2011

KARAR NO       :01

  

 

 

13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29.maddesine göre oluşturulan Şirketimiz Etik Komisyonu 11.10.2011 tarihinde saat 10.00’da Başkan M. Odelli AKÜZÜM’ün Makamında toplanarak;

 

1-     Kamu Etik Eğitiminin Şirketimiz personeline verilmeye devam edilmesine,

2-     Kamu Etik Eğitiminde kullanılan bir kısım eğitim materyalinin Şirketimizin faaliyet konularına uyarlanmasına ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına,

3-     Şirketimiz Etik Komisyonunun 2011 yılının Aralık ayı içerisinde toplanmasına  

oybirliğiyle karar vermişlerdir.

 

 

 

 Başkan
M.Odelli AKÜZÜM

Genel Müdür Yardımcısı

Üye
Yusuf ŞAFAK  
I.Hukuk Müşaviri
 

Üye
M. Yılmaz HÖKELEK
Daire Başkanı

Üye
Hüseyin YAYLACIOĞLU
Daire Başkanı 

Üye
S.Serkan KUŞCU
Daire Başkanı