TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİK KOMİSYONU KARARI

 

 

 

TARİH             :07.12.2010

KARAR NO       :01

  

 

13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29.maddesine göre oluşturulan Şirketimiz Etik Komisyonu 07.12.2010 tarihinde saat 11.00’de Başkan M. Odelli AKÜZÜM’ün Makamında toplanarak;

 

 

1-     Kamu Etik Eğitiminin 2011 yılında da Şirketimiz personeline verilmeye devam edilmesine,

 

2-     Şirketimiz resmi web sitesinde yer alan Etik Komisyonu adı altındaki bölümün http://teiasnet dahili sitemizde de yer almasına,

 

3-     İlgili mevzuat hükümlerinin personelce bilinmesi, titizlikle uygulanmasının takibinin sağlanması ile resmi web sitemiz ve dahili sitemizde yayımlatılmasına,

 

4-     T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu yayını olan Kamu Görevlileri Etik Rehberinin söz konusu Kuruldan temin edilmesine,

 

5-     Şirketimiz Etik Komisyonunun 2011 yılı içerisinde en az 2 kez toplanmasına

 

oybirliğiyle karar vermişlerdir.

 

 

 Başkan
M.Odelli AKÜZÜM

Genel Müdür Yardımcısı

Üye
M. Sinan YILDIRIM 
Genel Müdür Yardımcısı

Üye
Hüseyin ONAY

Genel Müdür Yardımcısı

Üye
S.Serkan KUŞCU

Daire Başkanı 

Üye
Duygu YURDAKÖK

I. Hukuk Müşaviri