Teşekkülümüz Yatırım Programında yer alan ve aynı zamanda Dünya Bankası kredisi ile finanse edilecekprojeler için yürütülmesi zorunlu olan halkı bilgilendirmeye esas teşkil eden; ekte yer alan broşür, taslak ÇYP ve"154 kV Selçuk GIS Trafo Merkezi (TM)" projesi ile ilgili broşür ve taslak ÇYP dokümanı İzmir ili, Selçuk ilçesi,İsabey Mahallesi, Muhtarlığında görüşe açılmıştır; yorumlarınızı, fikirlerinizi direk sahada muhtarlığa, ilgili TEİAŞBölge Müdürlüğüne veya TEİAŞ Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığına iletebilirsiniz. Dokümanı bu websayfasından da indirebilirsiniz

"154 kV Selçuk GIS Trafo Merkezi (TM)" projesi ile ilgili taslak
"154 kV Selçuk GIS Trafo Merkezi (TM)" projesi ile ilgili broşür